nieuws

Drie nieuwe schema’s voor brandmeldinstallaties

Geen categorie

De CCV-regeling Brandmeldinstallaties 2002 wordt vervangen door drie nieuwe certificatieschema's voor leveranciers, installateurs en onderhoudsbedrijven. De nieuwe schema's maken onderscheid tussen het ontwerpen & leveren en het installeren & onderhoud van een brandmeldinstallatie. De oude regeling Brandmeldinstallaties (BMI) betrof zowel ontwerp, montage, levering als onderhoud. Het zijn echter verschillende specialismen, met elk eigen criteria. Daarom […]

De CCV-regeling Brandmeldinstallaties 2002 wordt vervangen door drie nieuwe certificatieschema's voor leveranciers, installateurs en onderhoudsbedrijven. De nieuwe schema's maken onderscheid tussen het ontwerpen & leveren en het installeren & onderhoud van een brandmeldinstallatie.

De oude regeling Brandmeldinstallaties (BMI) betrof zowel ontwerp, montage, levering als onderhoud. Het zijn echter verschillende specialismen, met elk eigen criteria. Daarom is er voor gekozen om voor ieder specialisme een andere regeling op te stellen. Dit maakt verantwoordelijkheden duidelijker en taken overzichtelijker. Met de invoering van de drie nieuwe schema's is de rolverdeling tussen opdrachtgevers, leveranciers, installateurs en onderhoudsbedrijven duidelijker.

De nieuwe schema's sluiten aan bij de zorgplicht uit het nieuwe Bouwbesluit en zijn vanaf 1 april 2012 gepubliceerd, waarbij een overgangsperiode van drie maanden geldt. Vanaf 1 juli 2012 kunnen het CCV en de certificatie-instellingen overeenkomsten afsluiten over het gebruik van de schema's. Bedrijven die gecertificeerd zijn volgens de oude regeling kunnen zich vervolgens laten beoordelen op de eisen uit de nieuwe schema's.

Reageer op dit artikel