nieuws

Financiële dienstverleners blijven vrijgesteld van btw

Geen categorie

Ook onder het provisieverbod blijven tussenpersonen vrijgesteld van btw wanneer ze een vergoeding ontvangen van de klant in plaats van de verzekeraar. Dat schrijft de Kennisgroep Verzekeringsproducten van de Belastingdienst in een brief aan brancheorganisaties.

Voorwaarde voor de btw-vrijstelling is wel dat diensten waarvoor wordt betaald, gericht zijn op het tot stand komen van een product of wijzigen van een bestaand product. Als bewijsmiddel moet een tussenpersoon een schriftelijke overeenkomst van opdracht overleggen. Blijkt hieruit dat de consument geen intentie had een product af te sluiten (bijvoorbeeld bij een second opinion-advies of belastingadvies), dan is de beloning btw-plichtig.

Abonnement
Wanneer de activiteiten binnen een serviceabonnement gericht zijn op het bemiddelen bij het afsluiten of wijzigen van overeenkomsten, dan is de vergoeding (abonnementsprijs) ook vrijgesteld van btw. Veel van de verzekeringen waarop zo'n abonnement betrekking heeft, vallen echter wel onder assurantiebelasting. Daarnaast moet bij serviceabonnementen voor diensten rond schadeverzekeringen niet alleen assurantiebelasting worden betaald over de verzekeringspremie, maar ook over een deel van het abonnementsgeld. Een splitsing naar premieverhouding of aantal polissen is acceptabel.

Reageer op dit artikel