nieuws

Hardlopend op weg naar ontslag

Geen categorie

Het was 23 september 2007, hartje Amsterdam. De werknemer schudde voor de laatste maal zijn spieren los voordat hij van start ging in de Dam tot Dam-loop, 16,1 km hardlopen met hellinkjes. De loop ging voorspoedig en de werknemer was daarom best tevreden met zijn eindtijd van 1:32:22 uur. Toch was deze tijd niet voldoende om zijn baan te houden.

De werknemer zat namelijk al vanaf eind november 2006 ziek thuis in verband met knie-operaties en een auto-ongeval. Hoewel in het verzuimreglement stond dat hij tijdens zijn ziekte geen activiteiten mocht verrichten die de genezing kunnen belemmeren, ging hij toch hardlopen. Twee dagen vantevoren was in een gesprek bij de bedrijfsarts nog vastgesteld dat er beperkingen waren bij het gebruik van de rechterknie en dat de werknemer nog steeds geen enkel werk kon uitvoeren. In mei 2008, ruim een half jaar na de loop vertelde de werknemer voor het eerst aan de bedrijfsarts dat hij weer voorzichtig was gaan sporten. Kort daarop kreeg de werkgever echter een tip over de Dam-tot-Dam-deelname. Na de werknemer te hebben gehoord, vond de werkgever dat er sprake was van een ontslag op staande voet-situatie en de kantonrechter ging daarin mee: ontbinding vanwege een dringende reden. Deze uitkomst is niet heel verwonderlijk. Het gaan hardlopen terwijl je knieklachten hebt, zonder dit vantevoren af te stemmen met de bedrijfsarts zal wel vaker worden gezien als een dringende reden.

Bizarre wending
De zaak nam echter een bizarre wending want de werknemer vroeg een WW-uitkering aan, die ook door het UWV werd toegekend! Toevallig was de werkgever WW-eigenrisico-drager, zodat hij in bezwaar en beroep ging. Immers, hij had wel de werknemer terecht ontslagen, maar zou dan toch op moeten draaien voor de WW-uitkering. De rechter vond dat er wel degelijk sprake was van verwijtbare werkloosheid en dus had het UWV de WW-uitkering moeten weigeren.

Uitspraak Centrale Raad van Beroep
Zowel de werknemer als het UWV legden de zaak voor aan de hoogste rechter, de Centrale Raad van Beroep. Volgens de werknemer had de arbeidsongeschiktheid meer oorzaken dan alleen de knieklachten en stond bovendien niet vast dat de Dam tot Dam-loop de genezing of de reïntegratie had belemmerd. In dit beroep werd veel waarde gehecht aan de verklaring van de bezwaarverzekeringsarts van het UWV, die leest als een open deur: ‘Een duurloop is kniebelastend in verband met de voortdurende afzet en bovendien vraagt de Dam tot Dam-loop een extra kniebelasting in verband met hellingen in het parcours'. Volgens deze arts had de werknemer zich moeten afvragen of zijn knie het wel aan kon. Hij had als ervaren loper die twee knie-operaties had gehad en niet méér had getraind dan een half uur lopen in wandeltempo moeten overleggen met de bedrijfsarts. Volgens de CRvB is het daarom niet relevant dat geen gezondheidsschade is ontstaan als gevolg van deelname. "Uitgangspunt in de verhouding van een zieke werknemer en zijn werkgever is dat een werknemer voorgenomen activiteiten met de bedrijfsarts bespreekt, als er een niet geringe kans is dat die van invloed kunnen zijn op zijn gezondheidstoestand". Daarom is aan hem een ernstig verwijt te maken dat hij onjuiste informatie heeft verstrekt over de mogelijkheden om zijn knie te belasten én het verzwijgen van zijn deelname aan de Dam tot Dam-loop. De werknemer was inderdaad verwijtbaar werkeloos.

Twee zaken vallen op. Allereerst dat puur door de toevalligheid dat de werkgever eigen risico-drager was, deze zaak zich heeft kunnen ontwikkelen. Bij elke ‘normale' werkgever zou deze werknemer gewoon een WW-uitkering hebben gehad. Dat voelt onbevredigend. Ten tweede is duidelijk dat de rechter streng is voor wat betreft informatieplicht van de zieke werknemer aan de bedrijfsarts. Plannen voor bepaalde activiteiten tijdens ziekte, met een reële kans dat die van invloed kunnen zijn op de gezondheidstoestand, moeten worden besproken. Deelnemen aan een sportwedstrijd (zoals hier) is duidelijk, maar ook zaken als op vakantie willen gaan, vallen daar onder. Verder blijft het een rare zaak, maar wat mij betreft wel met een reële uitkomst.

Reageer op dit artikel