nieuws

Huisartsen: Marktwerking is onwenselijk voor de basiszorg

Geen categorie

Marktwerking is onwenselijk voor de basiszorg. Dit in tegenstelling tot de meer productgerichte substitutie zorg. Daarom dient financiering tussen beide zorgdelen voor huisartsen strikt gescheiden te blijven. Dat concluderen deskundigen, politici, huisartsen en verzekeraars op het LHV (landelijke huisartsenvereniging)-regiocongres afgelopen maandag in Zwolle. Huisartsenzorg is kwalitatief hoogstaand en uitermate kostenefficiënt. Op deze fronten is Nederland […]

Marktwerking is onwenselijk voor de basiszorg. Dit in tegenstelling tot de meer productgerichte substitutie zorg. Daarom dient financiering tussen beide zorgdelen voor huisartsen strikt gescheiden te blijven. Dat concluderen deskundigen, politici, huisartsen en verzekeraars op het LHV (landelijke huisartsenvereniging)-regiocongres afgelopen maandag in Zwolle.

Huisartsenzorg is kwalitatief hoogstaand en uitermate kostenefficiënt. Op deze fronten is Nederland koploper in de wereld. De in 2006 ingevoerde marktwerking begint dit aantoonbaar te ondermijnen. Het is juist een zorgsoort die door de minister zou moeten worden gekoesterd, vonden behalve prof. Sweder van Wijnbergen ook de aanwezige Tweede Kamerleden Anne Mulder (VVD) en Henk van Gerven (SP). Een geluid dat overigens wordt bevestigd wordt door andere politieke partijen. De huisarts basiszorg is bovendien de afgelopen 5 jaar aantoonbaar kostenstabiel gebleken. Iets dat je van de rest van de zorgkosten niet kan zeggen. De kostenstijgingen van de huidige zgn. BKZ (budgetkader huisartszorg) zitten dan ook niet hierin maar in de aanvullende zorgdelen als substitutiezorg; het deel van de zorg dat huisartsen van de ziekenhuizen hebben overgenomen. Bij deze LHV visie dag onder leiding van huisarts regio-voorzitter Han Mulder en Victor Deconinck bleken de sprekers en huisartsen opvallend eensgezind. "We hebben een duidelijk boodschap om naar de minister mee te nemen en een win-win situatie met haar te bespreken" aldus Mulder.

Huisartsen zijn in kosten en kwaliteit effectieve poortwachters.
Harde ingrepen in de huisartsenzorg als geheel zijn contraproductief. De op patiëntbegeleiding gerichte dienstverlening, op dit moment pakweg 80% van de verleende huisartszorg, maakt huisartsen bewezen, uiterst effectieve poortwachters met een dempend effect op de vraag naar zorg in de tweede lijn. Zij handelen met deze wijze van dienstverlening 95%! van de zorgvragen van de patiënten af. Hierin zit de bewezen toegevoegde waarde van de huisarts. Juist die relatiegerichte houding met elementen als "watchfull waiting" gaan niet samen met product gerichte vrije marktbenadering. Marktwerking ondermijnt juist dit meest effectieve aspect van de huisartszorg en leidt dan ook tot wastefull competition, aldus Van Wijnbergen. Overigens moet basiszorg niet verward worden met de term basiszorgpakket. Het wettelijk vastgelegde pakket van handelingen die onder de basisverzekering valt.

Substitutiezorg – ziekenhuiszorg die ook extra-muraal kan worden gedaan- is wel geschikt voor vrije marktwerking aldus Van Wijnbergen. Deze productgerichte zorg is behandelaar-onafhankelijk, goed kwantificeerbaar en goed in outcome indicators uit te drukken. Op dit gebied zouden huisartsen, maar ook andere zorgaanbieders, zich meer markgericht kunnen tonen. Je krijgt dus een zogenaamde hybride stelsel van zorg waarin de huisarts functioneert.

Wat zou de minister van VWS hier mee moeten doen?
Voor basiszorg moeten volwaardige inschrijftarieven blijven bestaan zodat de huisarts dit deel zonder compromissen op een goede manier kan blijven uitvoeren. Voor de verzekeraars en VWS, als regisseurs van de zorg, dan de taak er op toe te zien dat er in dit geval geen werk dubbel wordt gedaan bij andere zorgaanbieders zoals de tweede lijn. Iets waar huisartsen ook niet hun kracht hebben liggen. "De minister heeft op deze wijze een gouden kans om voor 2% van het totale zorgbudget, 95% van de zorgvragen, bewezen effectief en maximaal kostendrukkend onder controle te brengen. De laatste 5%, waarbij vaak het product karakter duidelijker om de hoek komt, lost de markt dan effectief op. Intussen houden de huisartsen zich dan bezig met waar zij hun kerncompetentie hebben liggen: basiszorg" aldus Han Mulder.

Reageer op dit artikel