nieuws

ISO 14001 wordt herzien

Geen categorie

In maart 2012 vond in Berlijn de eerste vergadering plaats over de herziening van ISO 14001. Zeker is dat het niet om een beperkte herziening gaat zoals in 2004, maar deze keer om een ingrijpende wijziging.

Deze herziening kent twee uitgangspunten:
1. Enerzijds de toepassing van de recent vastgestelde ISO Guide 83 met daarin de kerneisen voor normen voor managementsystemen. Toepassing van de Guide is verplicht gesteld voor alle nieuwe en herziene normen voor deze systemen.
2. Anderzijds de toepassing van een rapport van een studiegroep over de toekomst van milieumanagement. In dit rapport zijn 11 trends en thema's geanalyseerd.

Ook worden aanbevelingen gedaan. De vergadering in Berlijn leverde veel discussies op over de manier waarop de twee invalshoeken evenwichtig aandacht kunnen krijgen. Er leek zich ook een scheiding af te tekenen tussen enerzijds Europa en Japan en anderzijds de andere landen wat betreft ambities om wezenlijke veranderingen door te voeren.

Op 2 mei organiseert NEN Managementsystemen in Delft een gratis informatie- en discussiebijeenkomst om deelname vanuit Nederland aan het herzieningsproces te verbreden. U kunt contact opnemen met Dick Hortensius, tel. 015 – 2690 115 of e-mail: dick.hortensius@nen.nl.

(bron: NEN )

Kijk ook op iso.org en corporateecoforum.com.

Reageer op dit artikel