nieuws

Kamp wil SER-advies over cao-stelsel

Geen categorie

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de Sociaal-Economische Raad (SER) advies vragen over het draagvlak voor het cao-stelsel. Cao-afspraken gelden doorgaans voor alle werknemers, de minister vindt het daarom belangrijk dat de partijen die cao-afspraken maken voldoende steun hebben. Dit schreef hij gisteren in een brief aan de Tweede Kamer.

Vakbonden experimenteren nu al met het raadplegen van niet-leden. Zij maken ook gebruik van sociale media om te onderzoeken of niet aangesloten werknemers de cao-afspraken steunen. Op die manier trachten zij een breder draagvlak te krijgen van werknemers. De minister is bereid nieuwe initiatieven van werkgevers en werknemersorganisaties te ondersteunen.

Cao-stelsel heeft voldoende draagvlak
Volgens Kamp blijkt uit onderzoek dat het huidige cao-stelsel voldoende draagvlak heeft. Dat draagvlak moet voor de (middel)lange termijn verder worden versterkt, mede in het licht van een dalend en vergrijzend ledenbestand van de vakbeweging. De minister gaat de SER vragen of de huidige initiatieven van partijen voldoende zijn om steun voor het cao-stelsel op (middel)lange termijn te behouden.

Meer flexibiliteit en maatwerk
De minister wil daarnaast dat er meer flexibiliteit en maatwerk komt bij arbeidsvoorwaarden. Daarom heeft hij de Stichting van de Arbeid gevraagd hoe dit beter mogelijk gemaakt kan worden voor partijen die willen afwijken van de algemene cao-afspraken in een sector. Kamp wil nadere voorwaarden voor deze zogenoemde dispensatiemogelijkheid in juni definitief vaststellen.

Reageer op dit artikel