nieuws

Kwart organisaties denkt dat werkkostenregeling niet doorgaat

Geen categorie

Uit recent onderzoek van UNIT4 onder bijna 400 organisaties blijkt dat driekwart van de Nederlandse organisaties nog niet is overgestapt op de werkkostenregeling. Ruim 25 procent van de respondenten verwacht zelfs dat de invoering van de werkkostenregeling niet doorgaat. Eenderde van de organisaties is daarom niet van plan veel tijd en energie te steken in de nieuwe wet.

De werkkostenregeling omvat nieuwe regels voor vergoedingen aan werknemers en is vanaf 2014 verplicht voor alle werkgevers in Nederland.

Nog veel onduidelijkheid
Verder blijkt uit het onderzoek dat het voor de meerderheid van de organisaties nog niet duidelijk is wat precies de financiële impact is van de nieuwe wetgeving. Hieruit mag worden geconcludeerd dat er nog veel onduidelijkheid bestaat rondom de werkkostenregeling. Slechts twintig procent van de respondenten is zich ervan bewust dat de tijd totdat de invoering verplicht is, beperkt is in het licht van de aanpassingen die moeten worden doorgevoerd in arbeidsvoorwaarden en administratie. Ondanks dit besef geeft slechts tien procent van de respondenten aan gebruik te willen maken van de diensten van externe adviseurs. Ruim driekwart van de organisaties zegt wel behoefte te hebben aan ondersteuning door middel van kennistraining en software. 

Implementatie
Van de organisaties die de werkkostenregeling al hebben geïmplementeerd geeft 82 procent aan dat de implementatie eenvoudig is verlopen. Dertig procent van de respondenten ziet duidelijk effect van de invoering op de organisatie. Van de organisaties die de nieuwe wet al hebben geïmplementeerd heeft het grootste deel aanpassingen gemaakt in de financiële administratie, terwijl minder dan een kwart van de respondenten de arbeidsvoorwaarden heeft veranderd.

10 misverstanden over de werkkostenregeling
De BDO Adviesgroep Loon & Premieheffing heeft een top 10 gemaakt van de meest voorkomende misverstanden over de werkkostenregeling:

  1. de werkkostenregeling wordt afgeschaft/gaat niet door;
  2. de werkkostenregeling is nadelig;
  3. de eindheffing kost werkgevers veel geld;
  4. mijn accountant/salarisverwerker regelt het wel;
  5. wachten tot 2014 om over te stappen lijkt me verstandiger;
  6. mijn werknemer betaalt de fiets-van-de-zaak toch zelf;
  7. al mijn vaste kostenvergoedingen moeten in het forfait van 1,4%;
  8. in onze cao zal het toch wel allemaal goed geregeld zijn;
  9. mijn personeel informeer ik pas in december 2013 over de werkkostenregeling;
  10. het is allemaal zo moeilijk.

Bron: Unit4 / BDO

Reageer op dit artikel