nieuws

Last-in-first-out-systeem verdwijnt mogelijk bij overheid

Geen categorie

Het last-in-first-out-systeem moet ook verdwijnen bij overheids- en non-profitinstanties, vindt minister Spies van Binnenlandse Zaken. In 2011 werd het systeem, waarbij personeel dat het kortst in dienst is bij een reorganisatie als eerste ontslagen wordt, bij bedrijven al gewijzigd.

De overheid heeft behoefte aan een gevarieerd en deskundig personeelsbestand, vindt minister Spies. Daarnaast moeten overheidsorganisaties meer hun best gaan doen om jonge werknemers te behouden. Het last-in-first-out-principe is volgens haar dan ook achterhaald. Bij reorganisaties hebben vooral jongeren vaak onder het principe te lijden. Spies stelt voor om in plaats van alleen jongeren te ontslaan meer in leeftijdsgroepen te werken en per groep een sociaal plan op te stellen.

Initiatiefwetsvoorstel
Het initiatiefwetsvoorstel om de rechtspositie van ambtenaren in lijn te brengen met die van werknemers in de marktsector kan hieraan een bijdrage leveren. Dit voorstel is onlangs besproken in de Tweede Kamer, maar moet nog worden goedgekeurd door de Eerste

Kamer en de Raad van State.

Flexambtenaren
Daarnaast pleit minister Spies voor pooles met flexibel inzetbare ambtenaren. Deze flexambtenaren kunnen meebewegen met veranderingen in de werkvoorraad in de non-profitsector. Flexambtenaren werken dan eerst bij de ene organisatie en worden daarna ingezet bij een andere overheidsorganisatie. Wanneer de plannen over flexambtenaren naar de Tweede Kamer stuurt is nog niet bekend.

Reageer op dit artikel