nieuws

Leasekosten auto van de zaak nogal eens onduidelijk

Geen categorie

43% van de ondernemers en werkgevers geeft aan onvoldoende te weten wat de exacte mobiliteitskosten zijn voor hun rijdend wagenpark. Dat blijkt uit een landelijke online peiling onder zakelijke en particuliere automobilisten van leasebedrijf Athlon.

Uit de peiling blijkt verder dat meer dan de helft (56%) van de respondenten aangeeft meer te willen weten over de ontwikkeling van mobiliteit in Nederland. Maar liefst 25% denkt namelijk niet de juiste keuzes te hebben gemaakt voor zichzelf qua mobiliteitsmogelijkheden en weet ook niet wat hij of zij op jaarbasis kwijt is aan autokosten.
Op de vraag in de peiling of het bedrijf waar men werkzaam is een mobiliteitsbeleid hanteert waarbij is nagedacht over de juiste combinatie van milieu, kosten en wensen van de medewerkers geeft de helft aan dat dit niet het geval is. Zo wil 60% van de medewerkers meer keuze en flexibiliteit hebben rondom mobiliteit binnen het bedrijf.

Behoefte aan betere informatievoorziening
Uit de peiling blijkt bovendien dat circa 40% van de mensen een betere informatievoorziening wenst om zo voordelig en milieuvriendelijk mogelijk te rijden. Ruim 1 op de 3 respondenten zegt namelijk onvoldoende kennis te hebben van alle mogelijkheden die er zijn qua mobiliteit. 53% geeft aan nooit de aanschaf van een auto te hebben overwogen die niet op een fossiele brandstof als benzine of diesel rijdt. Degenen die dat wel hebben gedaan, keken vooral naar een hybride, elektrische of LPG-auto.

Reageer op dit artikel