nieuws

Mensen met psychische aandoening aan het werk helpen

Geen categorie

UWV en GGZ Nederland gaan samenwerken om de arbeidsparticipatie van mensen met psychische stoornissen te bevorderen. De organisaties hebben een overeenkomst ondertekend die de samenwerking bekrachtigt.

Aanleiding
Aan het werk helpen van mensen met een psychische stoornis heeft zowel een financieel belang als een medisch belang.

Uit cijfers van het UWV, CBS en Trimbos instituut blijkt dat in 2009 72% van de ingestroomde Wajongers een psychische stoornis had. En van de instroom in WAO of WAZ-uitkering  is dit 36%. Het productiviteitsverlies door ziekteverzuim bedraagt jaarlijks ruim 7,9 miljard euro.

Medisch belang
Naast het financiële belang verbetert arbeidsparticipatie het functioneren van mensen met een psychische stoornis en kan het terugval voorkomen.  Wel is daartoe effectieve ondersteuning bij het krijgen of behouden van  betaald werk noodzakelijk. De samenwerking tussen UWV en GGZ is gericht op het behouden van werk of het verbeteren van re-integratie.

Inhoud convenant
Het convenant bevat:

  • afspraken over het werkproces en kennisoverdracht tussen het UWV en ggz-behandelaars;
  • afspraken over vergroten van kennis over (ernstige) psychiatrische aandoeningen bij UWV-verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen;
  • afspraken over verspreiden van best practices en mogelijke behandelingen gericht op behoud van werk of effectieve re-integratie

Werkwijze
Gedurende drie jaar gaat een stuurgroep toezien op uitvoering van het convenant. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats en worden de resultaten van de samenwerking onderzocht.

Bron: Persbericht UWV/GGZ

Reageer op dit artikel