nieuws

Nationale Enquête Duurzaam Organiseren

Geen categorie

De Nijmegen School of Management (Radboud Universiteit) is een onderzoek gestart naar (nieuwe) samenwerkingsinitiatieven op het gebied van duurzaamheid. Centrale vraag is: hoe organiseren mensen duurzaamheid en hoe krijgt samenwerking op dit gebied tussen verschillende partijen vorm? Heeft u een goed voorbeeld? Vul dan de enquête in en deel uw ervaringen. Onder elke 20 ingevulde enquêtes verloten wij één exemplaar van het boek ‘Duurzaam Denken Doen'.

Het onderzoek richt zich op initiatieven tussen individuen, in de buurt of in de wijk, en initiatieven tussen bedrijven en/of steden, etc. Inmiddels is er al een bonte mix aan voorbeelden van duurzame initiatieven gevonden. Bekijk hier de Nederlandse initiatieven en hier de internationale initiatieven.
 
Het ontbreekt echter vaak aan inzicht in de motieven achter deze duurzame initiatieven: Waarom is men een bepaald initiatief gestart? Hoe is dat aangepakt en met wie? Hoe zijn de middelen verkregen? Wat maakt een initiatief succesvol?

Om antwoord te krijgen op deze vragen is een enquête opgesteld voor mensen die een samenwerkingsinitiatief hebben opgezet.

Als u ooit (mede) een duurzaam project bent gestart, of als u hier nog steeds mee bezig bent, dan waarderen we het zeer als u 15 minuten van uw tijd wilt besteden aan het invullen van deze enquête. Iedereen die de enquête invult, ontvangt een directe terugkoppeling van de resultaten. Uw gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

De Nijmegen School of Management hoopt dat het resultaat van de enquête zal leiden tot praktische inzichten. Deze inzichten worden via een website en een rapport toegankelijk gemaakt. Wat men wil toevoegen is informatie over hoe je aan de slag kunt, hoe je duurzaamheid organiseert en wat er voor nodig is.

U kunt de enquête hier invullen.


Onder elke 20 ingevulde enquêtes verloten wij één exemplaar van het boek ‘Duurzaam Denken Doen' – de ‘groene' bestseller geschreven met 400 mensen in het project OCF 2.0. Namens het team ‘Nationale Enquête Duurzaam Organiseren' bedanken we u alvast voor uw medewerking.

Meer informatie is te vinden op www.duurzaamorganiserendoen.nl/nieuws
Hier is ook meer informatie te vinden over het congres Duurzaam Organiseren Doen op 31 mei 2012.

(Bron: Radboud Universiteit Nijmegen)

Reageer op dit artikel