nieuws

Nieuwe rol voor HR bij overheid en zorg

Geen categorie

Eind 2011 bracht Yacht resultaten naar buiten over onderzoek naar vacatures voor HR-professionals. Ten opzichte van dezelfde periode in het jaar ervoor bleek het aantal vacatures in het laatste kwartaal van 2011 met zo'n 35% gedaald te zijn. Slecht nieuws voor de HR-manager? Niet per definitie. Er steekt ook goed nieuws achter deze daling.

De daling van het aantal vacatures blijkt voornamelijk te liggen bij de operationele functies, en minder bij de strategische rollen en wordt vooral veroorzaakt door daling van de vacatures in de sectoren zorg en overheid.

Is dat het goede nieuws?
Nee, Michel Verdoold, competence director bij Yacht noemt deze ontwikkeling juist zorgelijk omdat de arbeidsmarkt, zeker voor de zorg en overheid, met majeure HR-thema's te maken krijgt. Denk aan vergrijzing, de roep om duurzame inzetbaarheid, diversiteit en flexibiliteit.

Maar André Frijters, directeur SSO Human Resources Management bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu werpt een meer hoopgevend licht op de zaak. 'HR, krijgt een nieuwe, meer bedrijfskundige rol en tegelijkertijd hebben we een grote efficiencyslag gemaakt', aldus Frijters.

Waaruit blijkt dit? Frijters noemt een aantal ontwikkelingen:

  • De aandacht van HR verschuift van de individuele medewerker naar adviseren en ondersteunen van managers in de lijn. Daar moet de HR-functie worden ondersteund. Dit vraagt wel een HR-functionaris nieuwe stijl. Een met kennis van bedrijfskunde en de capaciteit procesmatig te denken;
  • De uitvoerende HR-taken zijn bij de overheid sterk gestandaardiseerd, gedigitaliseerd en gecentraliseerd. Dit heeft inderdaad een reductie van het aantal operationele hr-fuctionarissen tot gevolg, maar is ook gevolg van het succes van P-direct.

Herinrichting door vergrijzing
Maar moet de HR-functie dan niet juist worden uitgebreid met het oog op de aanstaande vergrijzing? Nee, denkt Frijters. De roep om een fundamentele herinrichting van de taakstelling van de overheid valt juist mooi samen met de verwachte uittocht van ouderen. Ook Betty Euser, manager productgroep HRM in het UMC St. Radboud raakt niet in paniek van de voorspellingen over krapte op de arbeidsmarkt. 'Specialisatie van HR, bijvoorbeeld richting  recruitment, dat is wel nodig'.

Samenvatting van het artikel 'Meer is niet altijd beter', in Gids voor Personeelsmanagement, nr.3 2012.

Reageer op dit artikel