nieuws

Nieuwe wet kort ziekte-uitkering voor flexwerkers en werklozen

Geen categorie

Een miljoen flexwerkers en een half miljoen werklozen krijgen bij ziekte voortaan minder lang een uitkering. Minister Kamp wil de regeling voor deze groep aanpassen, zodat de looptijd van de uitkering niet meer standaard twee jaar is, maar afhankelijk van het aantal gewerkte jaren. Kamp wil de regeling opnemen in de nieuwe ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters'.

Zo'n 275.000 werklozen en flexwerkers ontvangen een ziekte-uitkering die gelijk is aan de ww-uitkering. Werknemers met een vaste baan krijgen bij ziekte maximaal twee jaar een uitkering via hun werkgever en komen daarna in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Omdat de werkgever verantwoordelijk is voor de uitkering, heeft die een 'prikkel' om de zieke zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Langer arbeidsongeschikt
Bij flexwerkers, zoals uitzendkrachten, oproepkrachten en personen met een tijdelijk contract, ontbreekt die prikkel. Zij krijgen nu nog net als andere zieke werknemers maximaal twee jaar een uitkering. Omdat zij geen werkgever meer hebben krijgen ze de uitkering van uitkeringsinstantie UWV. Na twee jaar komen zij voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering in aanmerking. Ze blijken gemiddeld vijf keer langer ziek dan werknemers in vaste dienst en krijgen veel vaker een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De kosten lopen op doordat de groep flexwerkers steeds groter wordt.

Het voorstel van minister Kamp wordt binnenkort besproken in de ministerraad en wordt wet op 1 januari 2013.

Reageer op dit artikel