nieuws

Notarissen lanceren model kleine bv

Geen categorie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft het model ‘kleine bv' gepresenteerd. Het model bestaat uit een notariële oprichtingsakte met statuten die tot een minimum zijn beperkt. Met deze akte biedt het notariaat (potentiële) ondernemers in het mkb en zzp´ers de mogelijkheid om snel en goedkoop een bv op te richten.

De KNB heeft het model ontwikkeld in het licht van de Small Business Act for Europe (SBA), die op 30 mei 2011 door de Europese ministers van Economische Zaken is aangenomen. Daarnaast loopt de beroepsvereniging hiermee vooruit op de flex-bv-wetgeving, die mogelijk op 1 juli aanstaande in werking treedt. De SBA gaat uit van het principe ‘think small first': versimpeling van regelgeving en reductie van administratieve lasten voor het mkb.

Vereenvoudiging en flexibilisering
De wetsvoorstellen voor de flex-bv brengen een aanzienlijke vereenvoudiging en flexibilisering aan op het bestaande bv-recht. Zo worden het verplichte minimumkapitaal van 18.000 euro, de bankverklaring bij inbreng in geld en de accountantsverklaring bij inbreng in natura afgeschaft en kan een bv volstaan met eenvoudige statuten. De verklaring van geen bezwaar voor oprichting van een bv is al op 1 juli 2011 afgeschaft.

Reageer op dit artikel