nieuws

Pandadviseurs moeten bijdragen aan werkomstandigheden

Geen categorie

CSU zet pandadviseurs in. Die blijken volgens het schoonmaakbedrijf een groot succes. Onaangekondigd bekijken en beoordelen ze de werkomgeving, -omstandigheden en werkzaamheden op de werklocaties van CSU. Pandadviseur Regi Koelink spreekt met de medewerkers en controleert of alle benodigde informatie en materialen aanwezig zijn. Haar bevindingen rapporteert ze direct via de PDA naar de KAM-manager. […]

CSU zet pandadviseurs in. Die blijken volgens het schoonmaakbedrijf een groot succes. Onaangekondigd bekijken en beoordelen ze de werkomgeving, -omstandigheden en werkzaamheden op de werklocaties van CSU.

Pandadviseur Regi Koelink spreekt met de medewerkers en controleert of alle benodigde informatie en materialen aanwezig zijn. Haar bevindingen rapporteert ze direct via de PDA naar de KAM-manager. Die onderneemt direct actie bij eventuele onregelmatigheden. Drie jaar geleden startte CSU met het initiatief van de pandadviseurs. In eerste instantie was de functie van pandadviseur bedoeld als onafhankelijke, interne kwaliteitscontrole. "Inmiddels kijken onze pandadviseurs naar veel meer zaken dan alleen de kwaliteit van de werkzaamheden", aldus John Bos KAM Manager in West-Nederland. "We vinden het belangrijk dat er bij de locatiebezoeken ook gelet wordt op de omstandigheden, waarin en waarmee onze mensen moeten werken en op milieuaspecten. Zijn er voldoende materialen aanwezig, zijn de schoonmaakmiddelen geëtiketteerd en beschikken onze mensen over de juiste instructies? Na de oorspronkelijke argwaan vanuit de lijnorganisatie worden de pandadviseurs nu gezien als een onmisbare schakel gezien in het verbeteren van kwaliteit en medewerkertevredenheid."

Tastbare zaken
CSU zegt dat de pandadviseurs perfect aansluit bij de doelen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Bos: "Door de inzet van pandadviseurs maakt CSU de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers- en nemers concreet. Zowel ten aanzien van de zorg voor goede arbeidsomstandigheden als een respectvolle bejegening van medewerkers. De onaangekondigde bezoeken aan werklocaties identificeren eventuele verbeterpunten en worden direct aangepakt. We controleren of alle factoren aanwezig zijn om iemand zijn of haar werk goed, veilig en prettig te laten doen. Daarbij kijken we niet alleen naar tastbare zaken, zoals of er veiligheidsinstructies en werkkleding aanwezig is, maar ook naar de softere kant. Hoe worden onze mensen behandeld en hebben ze het naar hun zin."

Kwaliteit verbeterd
Ook de kwaliteit van de werkzaamheden is verbeterd, zegt CSU. Bos: "Het blijkt ook uit de rapportages over het gebruik van schoonmaakmiddelen. Zo is het gebruik van ontkalker veel lager komen te liggen. Dit leidt uiteindelijk tot een optimaal resultaat. "Het belangrijkste is dat de werkzaamheden en de werkomstandigheden nu nog meer de aandacht krijgen die ze verdienen. In het begin werden de pandadviseurs gezien als controleurs. Nu ziet men de adviseurs veel meer als een paar extra ogen, gericht op één gezamenlijk doel: kwaliteit en tevredenheid".

Reageer op dit artikel