nieuws

Pensioen collectief-individueel regelen

Geen categorie

Ons pensioenstelsel stamt uit de jaren '50 van de vorige eeuw. Mensen leefden toen nog gemiddeld 14,5 jaar na de leeftijd van 65. Nu leven mensen vanaf de pensioendatum echter 5 jaar langer! Voor deze 5 extra jaren is geen of te weinig premie betaald. Zolang er weinig gepensioneerden zijn, is dit niet erg. Nu de babyboomers met pensioen gaan, slaat deze solidariteit door.

Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk. De premie bij een pensioenfonds is 26%. De helft betaalt de werkgever, de andere helft de werknemer. Een werknemer van 24 jaar betaalt dus 13%. Voor het pensioen dat hij zelf krijgt is een premie nodig van ongeveer 8%. Deze werknemer betaalt een groot deel van zijn bijdrage voor de oudere (ex)-collega.

Het kan rechtvaardiger, zonder dat we de sterke punten van het Nederlandse pensioenstelsel kwijt raken. Deze oplossing is gebaseerd op de solidaire premieovereenkomst en werkt zo:

Zeker gesteld
Iedere werknemer krijgt een eigen pensioenrekening te vergelijken met een bankrekening. De rekening is geblokkeerd. Tot aan je pensioendatum kan je dus geen geld opnemen. Zo lang je werkt, wordt er maandelijks geld gestort op je pensioenrekening. De premie die de werknemer betaalt voor een pensioen komt op je eigen pensioenrekening terecht.

Om ervoor te zorgen dat er op je pensioendatum voldoende geld op je pensioenrekening staat, wordt het geld – net als nu bij pensioenfondsen – belegd. Hoe dichter je bij je pensioendatum komt, hoe minder risico wordt genomen. Zo wordt je pensioenuitkering zo veel mogelijk zeker gesteld. Alle pensioenrekeningen van een werkgever of branche bevatten gezamenlijk veel geld. Op die manier kan tegen zeer lage kosten worden belegd en kan een reëel rendement tegen een beperkter risico worden gerealiseerd. Het sparen van pensioen kan bij het pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling. De sociale partners kiezen de uitvoerder.

Saldo
Tegen de tijd dat je met pensioen wilt gaan, staat er een saldo op je pensioenrekening. Met het saldo moet je de rest van je leven allerlei vaste lasten en overige uitgaven voldoen. Best lastig, omdat je niet weet hoe lang je leeft. Daarom ga je met het saldo naar een verzekeraar. Die geeft je voor het saldo levenslang een maandelijkse uitkering. Je beoordeelt of deze uitkering, samen met je AOW,
voldoende is om de maandelijkse uitgaven te dekken. Zo ja, dan ga je van je pensioen genieten. Zo niet, dan zal je nog wat langer door
moeten werken. Vanzelfsprekend check je dit niet pas op je 65-ste, maar jaarlijks en stort je eventueel zelf pensioenpremie bij. Een eenmaal ingegane uitkering kan niet meer dalen, zoals nu bij een pensioenfonds. De uitkering is namelijk verzekerd.

Krista Nauta is senior consultant bij KWPS.

Reageer op dit artikel