nieuws

Personeelsfonds kan belastingvrije uitkeringen doen

Geen categorie

Een personeelsfonds van een werkgever kan aan het personeel onder voorwaarden belastingvrije uitkeringen en verstrekkingen doen. Dat besliste de rechtbank te Arnhem onlangs.

Een van die voorwaarden is dat de werkgever in de vijf kalenderjaren die aan het jaar van de fondsenuitkering(en) zijn voorafgegaan, ten hoogste evenveel heeft bijgedragen aan dat fonds als de bij dat fonds betrokken werknemers. Deze voorwaarde houdt echter niet in dat het personeelsfonds ook tenminste vijf jaar moet bestaan. Ook nieuwe personeelsfondsen kunnen belastingvrije uitkeringen en verstrekkingen doen.

Nahefffingsaanslagen
Het ging in casu om een werkgever die een stichting had opgericht om uitkeringen te doen aan het personeel. De werkgever hield op het nettosalaris van werknemers bedragen in die aan de stichting werden afgedragen. Daarnaast stortte hij een gelijk bedrag in het fonds. De stichting begon al meteen met uitkeren. De Belastingdienst wees op de vijfjarengrens en legde naheffingsaanslagen loonbelasting en premie volksverzekeringen op.

Vijf jaar
De rechtbank stelde vast dat, afgezien van het vijfjaarcriterium, de uitkeringen legitiem waren en toetste dat criterium aan de wetsgeschiedenis en de bedoeling van de wet. De conclusie was dat vijf jaar wachten met uitkeren niet in overeenstemming kon zijn met de bedoeling van de wetgever.

Reageer op dit artikel