nieuws

Poldermodel in gevarenzone

Geen categorie

Minister Kamp van Sociale Zaken wil het overleg met vakbonden en werkgevers nieuw leven inblazen maar wankelende vakbeweging is punt van zorg.

Tegenover Volkskrant heeft Minister Kamp verklaard na de zomer draagvlak bij de uitvoering van het kabinetsbeleid te willen krijgen in een nieuw Najaarsoverleg met vakbonden en werkgevers.

In 2008 werd voor het laatst het halfjaarlijkse Voor- en Najaarsoverleg gehouden tussen vakbeweging, werkgevers en kabinet.

Interne strubbelingen
Wel schrijft de minister aan het kabinet dat de interne strubbelingen binnen de FNV het traditionele polderoverleg belemmeren. De VVD-bewindsman wijst erop dat momenteel ‘de vakbeweging – en met name de FNV – zoekt naar een nieuwe positionering'. Dit maakt het volgens hem lastiger om het onderling eens te worden over te nemen maatregelen.

Kamp: ‘Ik hoop en verwacht dat ook de vakbeweging van de toekomst zich zal realiseren hoe belangrijk een stevige positie in het overleg met werkgevers en het kabinet is. Het is immers de enige manier om invloed te hebben op de besluitvorming.'

CDA'er Eddy van Hijum had om opheldering gevraagd, omdat volgens scheidend voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal- Economische Raad (SER) het kabinet weinig aanklopt bij het adviesorgaan met werkgevers en vakbonden.

Volgens Kamp heeft het kabinet waardering voor het overlegmodel, maar doet dat ‘er niet aan af dat de overheid op bepaalde momenten ook haar verantwoordelijkheid moet nemen indien overleg niet de meest effectieve weg is'. Het overlegmodel heeft in zijn ogen vooral waarde als sociale partners het eens kunnen worden over maatregelen. ‘Dit is op dit moment lastiger in verband met de heroriëntaties binnen de polder.'

Voortbestaan SER onzeker
Hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer zegt in een interview met het Financieele Dagblad over de toekomst van de SER: ‘Sommige deskundigen menen dat de Raad cruciaal is voor ons poldermodel en daarmee voor de bv Nederland. Anderen zeggen juist dat de SER niet het belangrijkste instituut is. de vraag of de Raad nog voldoende bestaansrecht heeft, hangt al langer in de lucht. de laatste jaren komt de SER alleen nog tot unanieme adviezen over zaken die niet direct op het sociaaleconomische kernterrein liggen, zoals de AWBZ en energie'.

Ook vanuit de vakbeweging zelf komt meer kritiek op het centraal overleg.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel