nieuws

‘Reparatiewetgeving bijtelling leaseauto is zwaktebod’

Geen categorie

Leaserijders die denken de hogere bijtelling te ontlopen door een nieuwe leaseauto te bestellen nog voor het contract is afgelopen, om op die manier nog zestig maanden van de oude regeling gebruik te kunnen maken, worden door staatssecretaris Weekers van Financiën gewaarschuwd. Als dit op grote schaal wordt toegepast, gaat hij een aanvullende wetgeving opnemen in het Belastingplan 2013. Met deze aanvulling wordt op de betreffende auto's alsnog bijtelling toegepast.

De geschetste situatie komt er op neer dat een leaseauto vóór 15 april 2012 moet worden ‘besteld', vóór 1 juli 2012 op naam moet worden gezet en vóór 15 november 2012 daadwerkelijk moet worden afgeleverd. Dit kan leiden tot de situatie dat een auto enkele maanden tot een half jaar niet wordt gebruikt door de beoogde klant, terwijl de auto in deze periode wel in waarde daalt. Als veel leaserijders hiervan gebruikmaken, is er sprake van substantiële belastingderving. Daar komt bij dat deze regeling niet bijdraagt aan het doel van de gedifferentieerde bijtelling en de aanpassing van de zuinigheidsgrenzen, namelijk het stimuleren van de meest zuinige auto.

‘Onwenselijk en onuitvoerbaar'
De Vereniging Auto van de Zaak (VAVDZ) vindt het repareren door wetgeving onwenselijk en praktisch onuitvoerbaar. Voorzitter Martin Huisman:  ‘Het dreigement van de staatssecretaris is onwenselijk en onrealistisch. Dit geeft onzekerheid bij leaserijders, terwijl de nieuwe regels wat ons betreft vervelend, maar in ieder geval wel duidelijk zijn. Wij adviseren berijders om gewoon in een voorgeregistreerde auto te gaan rijden als ze de mogelijkheid hiertoe hebben. Dit is pure bangmakerij van de overheid.'

‘Zwaktebod'
‘We hebben eerder al voorspeld dat het moeilijk en complex zou gaan worden. Dan moet je niet verbaasd zijn als partijen kijken hoe hier zo handig mogelijk mee om te gaan. Dreigen om de regeling weer bij te gaan schaven, zien wij als een zwaktebod. Dat zal ook niet gaan gebeuren, daar zijn de aantallen auto's die dit betreft veel te klein voor', aldus Huisman.

Actie ALD
Leasemaatschappij ALD Automotive voelt zich niet aangesproken door de reparatiewetgeving. ALD zegt geheel in de geest van de wetgeving een actie opgezet te hebben waarbij leaserijders hun auto tot drie maanden eerder kosteloos kunnen vervangen als de nieuw bestelde leaseauto na 1 juli 2012 in een hogere bijtellingscategorie valt. ‘De actie past gewoon binnen het fiscale regime en zowel leaserijders als het milieu zijn erbij gebaat. De auto wordt voor 1 juli 2012 te naam gesteld en deze gaat ook voor 1 juli 2012 rijden. Van het ontduiken van hogere bijtelling is geen sprake', aldus algemeen directeur Carel Bal.

Reageer op dit artikel