nieuws

Rouwenden hebben baat bij werk

Geen categorie

Vroeg of laat zal iedere werknemer tijdens zijn loopbaan te maken krijgen met het verlies van een dierbare. Dat kan leiden tot verminderde inzet. Maar werk kan ook juist krachtbron zijn in het rouwproces.

Nieuw onderzoek van 365 wijst dit uit. Rouwbegeleiding op het werk – volgens de methodiek Arbeid en Rouw – reduceert de verzuimduur met 28%.

Meer rouwenden met een baan
De cijfers van het aantal rouwenden met een baan zal in de komende jaren toenemen. Volgens het Landelijk Steunpunt Rouw zijn er in Nederland jaarlijks circa 136.000 mensen die overlijden en circa 70.000 mensen die krijgen te horen dat zij nog maar kort te leven hebben. De schatting is dat er jaarlijks 200.000 rouwenden zijn na overlijden en 150.000 direct betrokken mantelzorgers. Op basis van bovenstaande cijfers is wat Joyce Neijenhuis, onderzoeker Arbeid en Rouw en eindverantwoordelijk voor bedrijfsmaatschappelijk werk bij 365, betreft te herleiden dat het vrijwel zeker is dat iedere werknemer te maken krijgt met het verlies van een dierbare tijdens zijn loopbaan. ‘Vooral wanneer wij in ogenschouw nemen dat wij over 15 jaar langer zullen doorwerken. Hoe ouder je wordt, hoe meer verliezen je te verwerken hebt in je leven. Dit aantal neemt tijdens het arbeidsleven dus alleen maar toe.', aldus onderzoeker Joyce Neijenhuis.

Uit balans
En ondanks het feit dat rouw in principe geen reden tot ziekte is, kan rouw wel leiden tot een verminderde inzet van een werknemer. ‘Een werknemer is duurzaam inzetbaar als al zijn rollen, passies en competenties elkaar versterken' legt Neijenhuis uit en zij vervolgt ‘Het leven van de werknemer, die geconfronteerd wordt met het verlies van een dierbare, is vaak van het ene op het andere moment geheel gewijzigd en ligt voor een groot deel of geheel overhoop. Door verlies veranderen de rollen of zijn de rollen opeens niet meer interessant.'

Uit het onderzoek van Neijenhuis blijkt dat juist het verrichten van arbeid tijdens een rouwperiode de werknemer helpt in het rouwproces. De steun van collega's en leidinggevende zijn belangrijke krachtbronnen voor de rouwende werknemer. Ook heeft dit onderzoek aangetoond dat rouwbegeleiding op het werk – volgens de methodiek Arbeid en Rouw – de verzuimduur reduceert met 47 dagen ten opzichte van een gemiddelde verzuimduur van 170 dagen én productiviteit en positieve emoties bevordert.

Bron: 365

Reageer op dit artikel