nieuws

RvC vaak akkoord met belangrijke controleverschillen in jaarrekening

Geen categorie

Toezichthoudende organen als Raden van Commissarissen en audit committees gaan er regelmatig mee akkoord dat bedrijven belangrijke, door accountants geconstateerde afwijkingen in de jaarrekening niet corrigeren, maar dat die met elkaar worden gesaldeerd. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit. In dat geval worden bepaalde onderdelen in de jaarrekening hoger of juist lager weergegeven dan ze in werkelijkheid zijn,  ook al vallen ze per saldo binnen de door de accountant bepaalde foutenmarge.

Volgens de controlestandaarden zijn accountants verplicht controleverschillen te rapporteren als die belangrijk genoeg zijn. Wanneer zij belangrijke verschillen vinden, dienen zij het management te verzoeken de jaarrekening te corrigeren. Onderzoek van Nyenrode Business Universiteit uit november 2011 toonde al aan dat circa 70% van de belangrijke controleverschillen die door accountants worden geconstateerd, leiden tot wijzigingen in de jaarrekening van de betrokken bedrijven. In de overige 30% van de gevallen gebeurde dat niet.

Belangrijke controleverschillen
Het aanvullende onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit richtte zich op die circa 30% niet in de jaarrekening verwerkte belangrijke controleverschillen. Dit betreft 14 van de 147 (10%) in het onderzoek betrokken organisaties. De accountants in dit vervolgonderzoek geven aan dat zij in veel gevallen belangrijke resultaat-verhogende en resultaat-verlagende controleverschillen mogen salderen, omdat volgens de accountant het getrouwe beeld van de jaarrekening er niet door wordt aangetast. Uiteindelijk  blijkt uit het onderzoek dat de resterende fout maximaal de helft van de foutenmarge betreft. In de helft van de organisaties waarin de jaarrekening om die reden niet wordt aangepast door het management, zijn deze controleverschillen aan de toezichthoudende organen als Raden van Commissarissen en audit committees voorgelegd en zijn zij met een dergelijke handelwijze akkoord gegaan.

Non-audit services
Uit het oorspronkelijke onderzoek van het najaar 2011 bleek verder dat wanneer een accountant meer dan 30% aan non-audit services verleent aan controlecliënten, de kans kleiner is dat geconstateerde controleverschillen in de jaarrekening hersteld worden. In het vervolgonderzoek wordt deze uitkomst bevestigd, maar bleek tevens dat non-audit services geen effect hebben op de verwerking  van de belangrijke controleverschillen. Daarnaast heeft een langduriger cliëntrelatie juist een positieve invloed op de verwerking van controleverschillen. Bij een accountantsfirma gaat het dan om klantrelaties van langer dan 10 jaar. Bij een individuele externe accountant is sprake van een positieve invloed op de verwerking van controleverschillen indien hij of zij langer dan 5 jaar de controle verricht.

Het onderzoek
Het onafhankelijke onderzoek van november 2011 was gehouden onder Nederlandse accountants en heeft betrekking op 147 organisaties, waarvan meer dan de helft Organisaties van Openbaar Belang (OOB – beursgenoteerde bedrijven en financiële instellingen) betreffen en tevens grote private ondernemingen en  OOB-gerelateerde organisaties, zoals pensioenfondsen.  De anonimiteit van de invullers van de vragenlijsten was volledig gewaarborgd. Het aanvullende onderzoek is gehouden onder accountants van de organisaties waarbij controleverschillen zijn ontdekt, die niet waren aangepast in de jaarrekening van het bedrijf. Aan het vervolgonderzoek werkten 40 accountants mee.

Reageer op dit artikel