nieuws

Slaapstoornis of gedragsprobleem?

Geen categorie

Het lijkt een kip/ei-vraagstuk. Een man heeft een slaapstoornis, verzuimt veel, staat onder druk van zijn werkgever en krijgt aanvullende klachten. Of is het andersom en begint het met werkdruk? Hoe dan ook, als de bedrijfsarts hem arbeidsongeschikt verklaart, kan de werkgever hem niet ontslaan.

Een werknemer is in dienst van een softwarebedrijf als softwareontwikkelaar. Vanaf zijn indiensttreding is hij regelmatig ziek. Drie jaar na zijn indiensttreding meldt hij zijn leidinggevende dat hij wellicht lijdt aan een slaapstoornis. Dit is volgens de werknemer dan ook de reden dat hij zich veelvuldig ziek meldt. Daarop volgen er steeds weken met frequent ziekteverzuim. De bedrijfsarts stelt een probleemanalyse op (later opgevolgd door een plan van aanpak) en komt tot de conclusie dat re-integratie haalbaar is. Binnen twee maanden kan de softwareontwikkelaar weer volledig worden belast. De arts adviseert de eerste drie weken halve dagen te werken en daarna het aantal uren uit te breiden.

Aanhoudende ziekmeldingen
Maar ook daarna is het kommer en kwel en meldt de werknemer zich regelmatig ziek. De werkgever kondigt daarop aan een deskundigenoordeel aan te vragen, maar op dat moment ontstaan er ook mentale spanningen bij de werknemer inzake zijn re-integratie en de tijden dat hij moet werken.

Arbeidsongeschikt
Uit het deskundigenoordeel blijkt dat de werkgever voldoende re-integratie-inspanningen verricht en dat een volledige terugkeer bewerkstelligd kan worden. Echter, de ziekmeldingen van de werknemer blijven doorgaan en de spanningen op het werk over zijn afwezigheid nemen toe. Er sluimert een arbeidsconflict welke door de bedrijfsarts wordt bevestigd. Tevens meldt de arts dat de werknemer niet geschikt is voor zijn eigen werk en wordt hij zelfs volledig arbeidsongeschikt verklaard. Wel ziet de bedrijfsarts bij een adequate behandeling terugkeer mogelijk.

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst
De werkgever is het beu en verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst zo snel mogelijk te ontbinden op grond van gewichtige redenen. Volgens het softwarebedrijf heeft de werknemer zich de afgelopen jaren niet gehouden aan de afspraken over zijn aanwezigheid en heeft hij de regels van afmelden bij ziekte geschonden. De werkgever vindt dat er helemaal geen sprake is van een slaapstoornis en verwijt de werknemer dat hij een gedragsprobleem heeft. Geen enkele medisch specialist heeft bevestigd dat hij vanwege zijn slaapstoornis niet kan werken. Ook heeft de werkgever een zogenoemde wekdienst aangeboden, maar daar wilde de werknemer geen gebruik van maken. Kortom, de werknemer lijkt zich te verschuilen achter zijn slaapproblemen, hij komt zijn afspraken niet na en ook het binnen het team is er geen vertrouwen meer in de werknemer. De arbeidsrelatie is verstoord.

Geen gedragsprobleem maar slaapstoornis
De werknemer zegt dat hij altijd goed heeft gefunctioneerd. Hij heeft nooit gedragsproblemen tentoongespreid en is ook nooit gewaarschuwd, of heeft daartoe negatieve beoordelingen gekregen. Kortom, hij heeft geen gedragsproblemen maar een slaapstoornis. Er kan dus geen sprake zijn van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Door zijn slaapstoornis kan hij zich bijvoorbeeld niet tijdig afmelden en ondanks wil en inzet, lukt het hem niet om zich volledig te houden aan het plan van aanpak. Ook is hij intussen verwezen naar een specialist die zijn slaapstoornis verder kan behandelen.
Verder merkt hij dat hij naast zijn slaapstoornis ook mentale klachten heeft gekregen door de psychische druk van de werkgever. Zijn arbeidsongeschiktheid leidt tot een slechte arbeidspositie en er bungelt ook nog eens een concurrentiebeding boven zijn hoofd.

Geen ontbinding tijdens arbeidsongeschiktheid
De kantonrechter is duidelijk en concludeert dat er sprake is van een slaapstoornis. Er wordt dan nog wel nader onderzoek gedaan, maar uit het verslag van de bedrijfsarts blijkt dat de werknemer arbeidsongeschikt is verklaard. En wanneer dit het geval is, is er een opzegverbod van kracht. Kortom, tijdens het ontbindingsverzoek was de werknemer arbeidsongeschikt.

Verder concludeert de kantonrechter op basis van medische stukken dat de werknemer de stof melatonine die nodig is om in slaap te vallen, ontbeert, waardoor zijn dag- en nachtritme heel vaak ontregeld wordt. Er is dus geen sprake van wangedrag.
De rechter vindt dan ook dat de werknemer nadat duidelijk is wat de gevolgen zijn van zijn aandoening zo snel mogelijk moet proberen te re-integreren. Het verzoek van de werkgever wordt afgewezen.

Uitspraak: Rechtbank Almelo, 7 februari 2012

Reageer op dit artikel