nieuws

Weekers in cassatie tegen uitspraak btw-correctie privégebruik auto zaak

Geen categorie

Staatssecretaris Weekers van Financiën is vlak voor het verstrijken van de termijn in cassatie gegaan tegen de uitspraak van Hof Amsterdam van 23 februari 2012 over de btw-correctie voor het privégebruik van zakenauto's. Dat meldt PwC.

Volgens PwC is dit voor de praktijk van belang voor alle bezwaarprocedures waarin een beroep is gedaan of zal worden gedaan op deze uitspraak van Hof Amsterdam, omdat daardoor de uitkomst van deze procedures nog langer op zich laat wachten.

Ongelijke behandeling
Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat de staatssecretaris door invoering van de forfaitaire berekeningsmethode – die is gebaseerd op de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting – voor het bepalen van de btw-correctie voor privégebruik van auto's van de zaak gelijke gevallen ongelijk behandelt. Voor de btw moet het werkelijke privégebruik worden gecorrigeerd, en dat staat los van de CO2-uitstoot van een auto. Omdat volgens het hof sprake is van begunstigend beleid ten aanzien van een beperkte groep gevallen – namelijk auto's met een lage CO2-uitstoot – terwijl volgens het hof sprake is van gelijke gevallen, kunnen ondernemers voor de btw-correctie voor het privégebruik voor alle soorten auto's een beroep doen op de geldende begunstigende regeling.

Vanaf 1 juli 2011 geldt een nieuw systeem voor de btw-correctie wegens privégebruik van de auto van de zaak. Op 20 december 2011 heeft de staatssecretaris voor de btw-correctie diverse goedkeuringen bekendgemaakt die tot 1 juli 2011 terugwerken.

(Bron: PwC/Kluwer Salarisadministratie)

Reageer op dit artikel