nieuws

Werkgevers weten te weinig over eigen leasekosten

Geen categorie

Ondernemers en werkgevers weten vaak onvoldoende wat de kosten zijn voor hun wagenpark. Een aantal van hen vreest verkeerde keuzes te maken en wil meer weten over de ontwikkeling van mobiliteit in Nederland. Dat blijkt uit een peiling van leasebedrijf Athlon.

Athlon peilde online zakelijke en particuliere automobilisten. Van hen gaf 43 procent aan onvoldoende te weten wat de exacte mobiliteitskosten zijn voor hun rijdend wagenpark. Meer dan de helft (56 procent) geeft aan meer te willen weten over de ontwikkeling van mobiliteit in Nederland en een kwart denkt niet de juiste keuzes te hebben gemaakt voor zichzelf qua mobiliteitsmogelijkheden en weet ook niet wat hij of zij op jaarbasis kwijt is aan autokosten.

Meer keuze en flexibiliteit
Op de vraag in de peiling of het bedrijf waar men werkzaam is een mobiliteitsbeleid hanteert waarbij is nagedacht over de juiste combinatie van milieu, kosten en wensen van de medewerkers geeft de helft aan dat dit niet het geval is. Zo wil zestig procent van de medewerkers meer keuze en flexibiliteit hebben rondom mobiliteit binnen het bedrijf.

Betere informatievoorziening
Daarnaast blijkt uit de peiling dat circa 40 procent van de mensen een betere informatievoorziening wenst om zo voordelig en milieuvriendelijk mogelijk te rijden. Ruim een op de drie respondenten zegt namelijk onvoldoende kennis te hebben van alle mogelijkheden die er zijn qua mobiliteit. 53 Procent geeft aan nooit de aanschaf van een auto te hebben overwogen die niet op een fossiele brandstof als benzine of diesel rijdt. Degenen die dat wel hebben gedaan, keken vooral naar een hybride, elektrische of LPG-auto.

Reageer op dit artikel