nieuws

Werknemers ontevreden over werkklimaat

Geen categorie

Waar het nieuwe werken wordt toegepast, is een bijna een kwart (24 procent) van de werknemers ontevreden over de inrichting van hun flexibele werkomgeving. Onder andere over het werkklimaat (voldoende licht, warmte en luchtkwaliteit) is men niet te spreken. Dit blijkt uit het onderzoek Facility beleving in Nederland 2012 van Integron. Het nieuwe werken (plaats- […]

Waar het nieuwe werken wordt toegepast, is een bijna een kwart (24 procent) van de werknemers ontevreden over de inrichting van hun flexibele werkomgeving. Onder andere over het werkklimaat (voldoende licht, warmte en luchtkwaliteit) is men niet te spreken. Dit blijkt uit het onderzoek Facility beleving in Nederland 2012 van Integron.

Het nieuwe werken (plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren van kantoorwerkzaamheden) is een van de ontwikkelingen binnen het facilitair werkveld dat in het onderzoek onder de loep is genomen. Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kwam aan bod. Voor veel werknemers blijkt MVO niet duidelijk aanwezig binnen de organisatie. In Nederlandse bedrijven is voornamelijk aandacht voor papierbesparing, digitalisering en gescheiden afvalinzameling. Slechts 26 procent van de werknemers constateert dat er in hun organisatie aandacht is voor het gebruik van duurzame energie. Naast ontwikkelingen als het nieuwe werken en MVO kwam, zoals in voorgaande onderzoeken, het zorgen voor een goede werkplek aan bod. Zo blijft het creëren van een fijn werkklimaat (voldoende licht, warmte, luchtkwaliteit) in bedrijven een punt van zorg. 12 procent van de werknemers is (nog steeds) niet ‘happy' over het werkklimaat. Daarnaast voelt 11 procent van de werknemers zich niet prettig op hun werkplek doordat hun werkgever onvoldoende zorgt voor een sfeerrijke omgeving.
 
Zichtbaarheid
Alles bij elkaar daalde het rapportcijfer voor het totaal van de facilitaire taken van een 7,5 in 2011 naar en 7,3 in 2012. Volgens Stephan van Gelder, algemeen directeur van Integron, bevestigt het onderzoek dan ook dat er nog voldoende verbeterpunten en uitdagingen zijn voor werkgevers als het gaat om hun facilitaire organisatie. "Vooral aan de zichtbaarheid, maar ook aan de bekendheid van het aanbod van producten en diensten van het facilitair bedrijf moet worden gewerkt. Het gaat er om dat organisaties hun facilitair bedrijf positioneren, neerzetten en er gericht over communiceren. De rol van het facilitair bedrijf is vaak nog, ten onrechte, onderbelicht. Zeker als je weet dat ook het facilitair bedrijf kan zorgen voor blije werknemers op de werkvloer. En welke werkgever wil dat nu niet? Een werknemer die lekker in zijn vel zit en die ziet dat zijn werkgever wil investeren in bijvoorbeeld het nieuwe werken, is over het algemeen minder vaak ziek en productiever."

Reageer op dit artikel