nieuws

Wet Werken naar vermogen krijgt toch steun

Geen categorie

Hoewel de Tweede Kamer aanvankelijk zeer kritisch was, krijgt de Wet werken naar vermogen (WWNV) van staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken toch voldoende steun. De wet voegt de bijstand samen met grote delen van de sociale werkplaatsen en de Wajong voor jonggehandicapten. Hierdoor zouden meer werklozen met een beperking aan het werk geholpen moeten worden, hetgeen op termijn 1,8 miljard euro bespaart.

Regeringspartijen VVD en CDA, gedoogpartner PVV en de SGP vinden dat De Krom nog wel bureaucratie uit de wet moet halen. Daarbij gaat het onder meer om een toets die gemeenten moeten laten uitvoeren om uit te zoeken of iemand in aanmerking komt voor werk via loondispensatie. Werkgevers hoeven daarbij alleen voor dat deel te betalen dat iemand echt kan werken. Gemeenten vullen het inkomen aan tot maximaal het minimumloon. Dat kost minder dan een bijstandsuitkering.

Duur loondispensatie beperken
De oppositie vindt het niet kunnen dat mensen zo jarenlang onder het minimumloon werken. SP-Kamerlid Sadet Karabulut sprak van loondiscriminatie ten opzichte van mensen met een handicap. Ook CDA-politica Mirjam Sterk ziet risico's en diende een amendement in met steun van VVD, PVV en SGP om de duur dat iemand met loondispensatie werkt te beperken van tenminste zeven jaar naar minimaal naar jaar. Een verdergaand voorstel van Fatma Koser Kaya van D66 kreeg geen meerderheid. Volgens De Krom moeten mensen met een beperking ook wel de tijd krijgen zich te ontwikkelen.

Delen in de winst
De staatssecretaris zegde de Kamer verder toe dat bij de hervorming goed de vinger aan de pols wordt gehouden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waarschuwt al een tijd dat te veel wordt bezuinigd, waardoor te weinig geld zou overblijven voor begeleiding naar werk. Ook zou het kabinet de ‘winst' direct afromen als gemeenten mensen uit de uitkering helpen. Het CDA vroeg of gemeenten meer kunnen meedelen in de winst. De Krom zei daarover wel met de VNG te willen praten als gemeenten ook willen meedelen in het verlies bij tegenvallende resultaten.

Reageer op dit artikel