nieuws

Willekeurige afschrijving kan niet later teruggenomen worden

Geen categorie

De faciliteit van willekeurige afschrijving voorziet niet in de mogelijkheid om een eenmaal in aanmerking genomen afschrijving in een later jaar terug te nemen. Dit heeft Rechtbank Haarlem onlangs beslist.

Een bedrijf had een machine aangeschaft en daarover willekeurig afgeschreven. In 2008 had het bedrijf het afgeschreven bedrag weer negatief opgevoerd als ‘afschrijving tot een negatief bedrag'. In 2009 werd weer een deel van dat bedrag opnieuw afgeschreven. De belastinginspecteur zag dit als een te creatieve toepassing van de mogelijkheid van willekeurige afschrijving.

Normaal of willekeurig
Dat vond de rechtbank ook. De faciliteit van de willekeurige afschrijving voorziet in de mogelijkheid om ofwel vervroegd, ofwel vertraagd af te schrijven op een bedrijfsmiddel. Zo bestaat de mogelijkheid om in een bepaald jaar een hogere of lagere afschrijving in aanmerking te nemen dan met een ‘normale' afschrijving mogelijk zou zijn. Het woord ‘willekeurig' in artikel 3.34 Wet IB 2001 kan echter niet algebraïsch worden uitgelegd in die zin dat een eenmaal in aanmerking genomen afschrijving later ongedaan kan worden gemaakt door op het desbetreffende bedrijfsmiddel negatief af te schrijven en het dus op te waarderen.

Reageer op dit artikel