nieuws

4 manieren om social media beter te benutten

Geen categorie

Via de kennissen van hun medewerkers komen organisaties aan extra informatie en kennis. Met social media gaat dat snel en gemakkelijk. Dit 'sociaal kapitaal' is goud waard, maar vraagt om een nieuwe manier van kijken door organisaties. Vier manieren waarop HR beter gebruik kan maken van dit waardevolle externe netwerk.

Naast parate kennis wordt het snel vergaren van kennis steeds belangrijker voor organisaties. Kun je de netwerken en relaties van medewerkers hiervoor nuttig en effectief inzetten dan heb je als bedrijf een voorsprong op je concurrenten.

Sociale netwerken zijn een onderdeel van ieders leven, zowel privé als op het werk. Facebook, Hyves, LinkedIn en Twitter zijn voorbeelden van openbare, persoonlijke netwerken die dag en nacht beschikbaar zijn en een bron van informatie vormen.

Nog maar weinig ondernemers realiseren zich de waarde van de sociale netwerken van hun medewerkers als het gaat om het realiseren van bedrijfsdoelen. Toegang hebben tot kennis van anderen is minstens zo belangrijk als het zelf hebben van kennis.

Potentie van het netwerk
HR draagt met de inzetbaarheid van medewerkers bij aan de doelstellingen van de organisatie. Daarnaast is het zinvol om te kijken naar de potentie van het netwerk van de huidige en nieuwe werknemers.

In beoordelings- en sollicitatiegesprekken besteden managers en HRM’ers aandacht aan wat medewerkers zelf kunnen en weten. Nieuw is dat zij vragen: 'Wie ken je en wat kunnen jouw relaties betekenen voor onze organisatie?' Daarmee werken zij aan een analyse van het sociale netwerk dat zich via de medewerkers rondom een organisatie bevindt.

Rol van HR-afdeling
HR heeft een duidelijke rol in het adviseren over sociale netwerken. Voor elk functieprofiel kan HR bekijken wat voor soort netwerk interessant is. Medewerkers moeten hun netwerk dan wel bewust inzetten, want een groot netwerk en veel chatten levert op zich nog geen waarde op wanneer je er niet op stuurt.

Bedrijven die er wel op sturen, voegen waarde toe. Neem de HR-directeur van een middelgrote onderneming in de textielbranche. Hij stelde de directie desgevraagd vier maatregelen voor om beter gebruik te kunnen maken van het waardevolle externe netwerk van medewerkers:

  1. voeg aan het bedrijfscompetentieprofiel de competentie 'Gebruiken van kennis door externe netwerken' toe en maak daarin een 5-puntschaalscore met duidelijke voorbeelden';
  2. geef medewerkers die met nieuwe goede ideeën komen een eenmalige bonus van vijfduizend euro;
  3. leg in korte workshops uit hoe de organisatie meer informatie kan krijgen door goed gebruik van sociale media en andere vormen van netwerken;
  4. blaas de archiefafdeling nieuw leven in. Die kan de door medewerkers vergaarde informatie screenen en een samenvatting in een databank opslaan.

Lees het volledige artikel in de GIDS voor Personeelsmanagement.

Reageer op dit artikel