nieuws

50 checkpunten tegen stress

Geen categorie

Hoe een programma ontwikkelen tegen stress op de werkplek? Een nieuwe gids van het Internationaal Arbeidsbureau over goede internationale praktijken.

Deze gids bevat 50 checkpunten om de stressfactoren op het werk te identificeren en er de invloed van te beperken. Hij biedt ook hulp om risicobeoordelingen te verbinden met preventieacties. De checkpunten, die neerkomen op een reeks 'goede praktijken' voor ondernemingen en organisaties, zijn gegroepeerd volgens tien thema's:

 • leadership en rechtvaardigheid op het werk;
 • de verplichtingen op het werk;
 • de controle van het werk;
 • de sociale ondersteuning;
 • de fysieke omgeving;
 • het evenwicht privéleven/beroepsleven en de werktijd;
 • de erkenning op het werk;
 • de bescherming tegen agressief gedrag;
 • de veiligheid van het werk;
 • informatie en communicatie.

Elk checkpunt beschrijft een actie, rechtvaardigt er de noodzaak van en geeft aan hoe die tot een goed einde te brengen. De gids kan op drie manieren gebruikt worden:

 1. bepaalde checkpunten toepassen op de eigen werkplek via checklists aangepast aan het specifieke geval (het BIT stelt voor om tussen 20 en 30 checkpoints te kiezen);
 2. gebruiksklare informatiefiches aanmaken;
 3. workshops organiseren om veranderingen op de werkplek te plannen en toe te passen.

Download hier de gratis gids (pdf, Engelstalig)

Bron: senTRAL.be

Reageer op dit artikel