nieuws

Aanbestedingen van overheid moeten socialer

Geen categorie

Bij de overheid is nog te weinig aandacht voor sociale aspecten bij de aanbestedingen. Bijna de helft van iedere gemeentebegroting bestaat uit externe opdrachten. Opdrachten waarbij de gemeenten meer sociale eisen moeten stellen, vinden de PvdA en FNV-Bondgenoten. Zo kan het personeel dat het werk al jaren lang naar tevredenheid uitvoert beter beschermd worden en […]

Bij de overheid is nog te weinig aandacht voor sociale aspecten bij de aanbestedingen. Bijna de helft van iedere gemeentebegroting bestaat uit externe opdrachten. Opdrachten waarbij de gemeenten meer sociale eisen moeten stellen, vinden de PvdA en FNV-Bondgenoten. Zo kan het personeel dat het werk al jaren lang naar tevredenheid uitvoert beter beschermd worden en worden zij geen kind van de rekening van een lagere aanbesteding.

De laatste tijd gaan gemeenten terecht meer gebruik maken van social return om zo arbeids-gehandicapten of uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen. Hoe meer mensen een bedrijf bij een overheidsopdracht aan het werk helpt, hoe groter de kans moet zijn dat het de opdracht binnen sleept. Zeer wenselijk, maar de PvdA en de FNV-bondgenoten willen een stap verder.

"Het uitvoerend personeel dat nu op de opdracht zit, mag niet de dupe worden de uitkomst van een aanbesteding", zegt Egon Groen, bestuurder FNV Bondgenoten. "Het behoud van juist die banen heeft wat ons betreft de hoogste prioriteit".

Gemeenten moeten daarnaast hun aanbestedingen zo inrichten dat voorkomen wordt dat de winnende bedrijven hun winst vooral halen uit het verhogen van de productienormen voor het personeel. We moeten af van zaken als "normaal snoei ik zo'n 20 á 30 bomen per dag, maar bij een slechte aanbesteding moet je er 40 á 50 per dag doen".

Eén op de vijf euro's die wordt uitgegeven in Nederland is afkomstig uit overheidscontracten. Dit is voor vele branches een factor om rekening mee te houden.
Voor een gemeente als Arnhem gaat dat al om 250 mln per jaar, voor Rotterdam om 1 miljard.
Daarmee hebben gemeenten, provincies en ministeries een belangrijk sturingsinstrument in handen.
Met dit instrument kunnen branches verleid of gedwongen worden om sociaal onwenselijk gedrag aan te passen.
In de Tweede Kamer is een motie van Mariëtte Hamer aangenomen om gemeenten en provincies te stimuleren om meer sociaal aan te besteden. Voor haar is het duidelijk: "Wij willen geen verschraling van de arbeidscondities".

De PvdA en FNV-Bondgenoten hebben een leidraad opgesteld waarin "Sociaal aanbesteden" staat uitgewerkt. Deze is verspreid onder alle PvdA-wethouders en raadsleden.

KLIK HIER voor deze leidraad.  

Zie ook http://www.arnhem.pvda.nl/. Ook de PvdA-Statenfractie in Gelderland pleit voor dit principe.

Reageer op dit artikel