nieuws

Bernard Wientjes lacht zich een kriek

Geen categorie

Minder dan 24 uur nadat de zogenoemde Kunduz-coalitie overeenstemming had bereikt over de nadere invulling van de bezuinigingen om het overheidstekort volgend jaar tot 3 procent te beperken, en nog voordat het Centraal Planbureau het integraal had kunnen doorrekenen, stond het al op de website van de Telegraaf. Ik behoor niet tot de Keynesiaanse kerk van economen, die vindt dat bezuinigingen moeten wachten tot de (wereld)economie voldoende is aangesterkt. Maar het Lente-akkoord kent maar een winnaar, en dat is VNO-NCW.

Het Lente-akkoord bevat een aantal lastenverlichtende maatregelen. Zo gaat over twee maanden de btw op de podiumkunsten al naar beneden, tot opluchting van de Nederlandse elite die voor een kaartje voor de Stadsschouwburg geen cent teveel wil betalen. De voorgenomen bezuinigingen op het passend onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg en het persoonsgebonden budget worden geheel of gedeeltelijk teruggedraaid. Verder heeft GroenLinks aangekondigd dat de fractie tegen de Wet werken naar vermogen zal stemmen, die ervoor had moeten zorgen dat voor mensen die nu in een sociale werkplaats werken, voortaan een plek op de gewone arbeidsmarkt moet worden gevonden. Als de wet geen meerderheid haalt in de Tweede Kamer, zal dat meteen een gat in de begroting voor 2013 slaan. Belangrijker is dat de sociale werkplaatsen hun doel volstrekt voorbij schieten. Volgens Martin Sommer van de Volkskrant is het aantal mensen dat in de sociale werkplaats werkt, in Zuid-Limburg en Oost-Groningen zeventien (!) maal zo hoog is als in de Randstad. Niet vanwege het percentage gehandicapten in die regio's maar omdat daar ooit bedrijven sloten en er weinig werkgelegenheid voor terugkwam. Wie in de jaren tachtig en negentig niet meer wilde werken, ging de wao in. Wie nog wel wilde werken, ging naar de sociale werkplaats. Meer werkverschaffing dus dan gehandicaptenvoorziening. Maar VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn wel een aantal hervormingen overeen gekomen. De aftrekbaarheid van nieuwe hypotheken wordt beperkt. Aflossen wordt verplicht. Doordat de maatregel alleen nieuwe hypotheken treft, en bijgevolg vooral nieuwkomers op de woningmarkt, zal de maatregel de huizenmarkt nog verder ontwrichten. Voor de huurders die het kunnen betalen gaat de huur 1 procent (plus inflatie) omhoog. De verhoging van de aow-leeftijd zal sneller worden doorgevoerd dan onder het voorstel van het demissionaire kabinet. Ook het ontslagrecht gaat op de helling. Merkwaardig genoeg komen de lastenverhogingen uit het Lente-akkoord vrijwel exclusief bij de burgers terecht. Zo gaat de btw van 19 naar 21 procent. Andere lastenverhogingen die de koopkracht aantasten: woon-werkverkeer wordt belast, accijnzen op sigaretten, bier, wijn en sterke drank gaan omhoog. Maar de afgelopen jaren is juist de vennootschapsbelasting spoorslags verlaagd tot 24 procent (in de jaren negentig was de Vpb nog 35 procent) zonder dat dit het gewenste resultaat op de Nederlandse economie heeft gehad. Waarom zou die anders in een dubbele dip zijn beland, terwijl de Duitse economie gewoon groeit? Duidelijk is dat de voorman van de grootste werkgeversorganisatie, Bernard Wientjes, zich een kriek lacht. Een paar weken geleden zei Wientjes in NRC Handelsblad dat het niveau van Nederlandse politici onder de maat is. Dat vindt hij natuurlijk omdat Rutte & co. zich door hem zo makkelijk onder de voet laten lopen.

Reageer op dit artikel