nieuws

Bevordering van actief ouder worden op het werk

Geen categorie

De Europese Unie heeft 2012 uitgeroepen tot 'Europees Jaar voor het actief ouder worden en solidariteit tussen generaties'. Bevordering van actief ouder worden op het werk betekent onder andere zorgen voor gezonde werkplekken voor iedereen, en werkomstandigheden aanpassen aan de gezondheid en capaciteiten van oudere werknemers.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft Prof. Juhani Ilmarinen, een wereldberoemde deskundige op dit gebied, gevraagd zijn visie te geven op de bevordering van actief ouder worden op het werk. Zijn artikel is de eerste bijdrage van het Agentschap aan het Europees Jaar 2012.

Oudere werknemers
Terwijl het aantal jonge mensen die voor het eerst gaan werken in de komende jaren afneemt, zal er een significante toename zijn in het relatieve aantal oudere mensen in de beroepsbevolking. Werkgevers zullen in toenemende mate moeten vertrouwen op oudere werknemers, en dit kan in hun voordeel zijn. Een aantal studies laat zien dat oudere werknemers trouwer zijn aan de plek waar zij werken, minder vaak ziekteverlof nemen, en langer dezelfde baan houden. De vaardigheden, ervaring en rijpheid van oudere werknemers wegen in het algemeen zwaarder dan de mogelijke problemen zoals afnemende gezondheid met de jaren.

Download hier het artikel van Prof. Ilmarinen 'Bevordering van actief ouder worden op het werk'

Bron: Osha.europa.eu

Reageer op dit artikel