nieuws

Cao-lonen in april verder gestegen

Geen categorie

In april overeengekomen nieuwe cao's kennen een loonstijging van 1,8 procent. Dat is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van alle cao's van 2012 (1,6 procent). Dat blijkt uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van het Nederlandse bedrijfsleven.

De werkgeversvereniging is zeer bezorgd over de opwaartse loonontwikkeling. 'Ook op dit ogenblik wordt door vakbonden nog 2,5 procent gevraagd. De opgaande loonlijn strookt niet met de grote economische onzekerheden van dit ogenblik. De Nederlandse economie is kwetsbaar. Een loongolf kan desastreus zijn voor de concurrentiepositie van bedrijven.'

AWVN onderkent dat het Haagse bezuinigingspakket ten koste gaat van de koopkracht van velen, maar roept de vakbonden op om mee te doen in een gezamenlijke aanpak van de economische problemen. 'Nu door de pijn heen bijten, betekent een sterke concurrentiepositie en daarmee voldoende en hoogwaardige werkgelegenheid op termijn.'

AWVN roept ook de eigen achterban op de nadelige effecten van het begrotingsakkoord op de eigen situatie voor lief te nemen. Onder andere gaat het dan om de eerste zes maanden WW die voor rekening van de werkgever komt. 'Voor iedereen zit er wel iets vervelends in, maar het grote plaatje is goed voor Nederland.'

Duurzame inzetbaarheid lichtpunt
Een lichtpunt in het cao-seizoen 2012 tot dusver is volgens AWVN dat in de cao-besprekingen duurzame inzetbaarheid een belangrijke rol blijft spelen. Het gaat daarbij om concrete afspraken rond scholing, oudere werknemers, diversiteit en vitaliteit van werknemers. In zeven van de tien nieuwe cao´s worden dergelijke afspraken gemaakt.

In de eerste vier maanden van 2012 zijn relatief weinig cao's afgesloten. Er liepen 336 cao's af, waarvan tot nu toe slechts voor 104 cao's opnieuw overeenstemming werd bereikt. Van alle cao's die in het 2012-seizoen aflopen, is voor 23% een nieuw akkoord bereikt. Ter vergelijking: een jaar geleden was al voor 31% van de 2011-cao's een akkoord bereikt. Volgens AWVN stellen zowel werkgevers als vakbonden het sluiten van nieuwe cao's uit vanwege de aanhoudende economische onzekerheid.

Bron: AWVN

Reageer op dit artikel