nieuws

Eenzijdige creditfactuur leidt niet tot BTW-teruggaaf

Geen categorie

Een leverancier die het niet-betalen van zijn afnemer zo zat was dat hij het contract opzegde en een creditfactuur stuurde, krijgt de btw van de factuur niet terug. Dat oordeelde de rechtbank te Arnhem vorige maand.

Btw wordt doorgaans verschuldigd op het moment dat deze wordt gefactureerd. Bij de eerstvolgende aangifte moet de btw worden voldaan, ongeacht of de ontvanger van de factuur al heeft betaald. De fiscus geeft de btw geheel of gedeeltelijk terug als duidelijk wordt dat de ontvanger (een deel van) de factuur nooit meer zal betalen. De ondernemer moet echter wel aantonen dat de factuur oninbaar is en de ontvanger de btw inderdaad niet meer zal betalen.

Niet aannemelijk gemaakt
In de onderhavige kwestie stuurde de afnemer de creditfactuur terug en liet weten de opzegging van de overeenkomst niet te accepteren. De rechtbank concludeerde hieruit dat de leverancier niet aannemelijk had gemaakt dat de rekening nooit meer betaald zou worden. De leverancier had dus geen recht op teruggaaf van de reeds afgedragen btw.

Reageer op dit artikel