nieuws

Eerste Kamer stemt in met wijziging Wet SUWI

Geen categorie

De Eerste Kamer heeft het voorstel tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) aangenomen. De wijziging betekent onder meer dat de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) aan werkgevers en werknemers digitaal wordt.

In het voorstel is ook geregeld dat de Raad voor werk en inkomen (RWI) wordt opgeheven en dat het re-integratiebudget in de Werkloosheidswet (WW) en loonkostensubsidies worden beëindigd.

Reageer op dit artikel