nieuws

Fiscale maatregelen uit Lenteakkoord op een rij

Geen categorie

Welke fiscale maatregelen staan er nu precies in het Lenteakkoord?.

Belastingen

 • Hoge btw-tarief in oktober van 19 naar 21 procent. Let op: Het toepasselijk btw-tarief is (met voorbehoud van eventuele nog te publiceren overgangsregelingen) afhankelijk van het moment waarop de prestaties worden verricht. Het is daarom van belang om per situatie het btw-tarief te bepalen rond de overgangsperiode (bijvoorbeeld bij vooruitbetalingen). Het lage btw-tarief van 6 procent blijft onveranderd.
 • De inkomsten worden voor 1,5 miljard teruggegeven aan burger via lagere inkomstenbelasting. Tarieven eerste en tweede schijf met 0,4 procentpunt verlaagd. Werkgevers betalen tijdelijk 16 procent extra belasting over salarissen boven 150.000 euro. Vertrekbonussen boven 531.000 worden belast tegen 75 procent.
 • Btw-verhoging theaters teruggedraaid. Let op: de tariefverhoging voor podiumkosten wordt weer teruggedraaid naar 6 procent. Het toepasselijk btw-tarief van 6 procent of 19 procent is in beginsel afhankelijk van het moment waarop de prestaties worden verricht. Het is daarom van belang om per situatie het btw-tarief te bepalen rond de overgangsperiode. Het is mogelijk dat er nog een overgangsregeling komt om te bepalen welk btw-tarief van toepassing is.
 • Accijnzen op pakje sigaretten met 35 cent omhoog, shag 60 cent duurder. Accijns op bier 10 procent omhoog, wijn 15 en sterke drank 6 procent duurder.
 • Bankenbelasting verdubbelt.
 • Beloofde lastenverlichting aan bedrijfsleven wordt niet uitgekeerd.
 • Woon-werkverkeer wordt belast door onbelaste reiskostenvergoeding af te schaffen. Woon-werkkilometers met auto van de zaak worden belast. Let op: Rijders van een auto van de zaak die minder dan 500 km privé rijden en een kilometerregistratie bijhouden, ontkomen met deze maatregel niet meer aan belastingbetaling voor deze auto. Als het plan voor deze groep van zakelijke automobilisten met gering privégebruik doorgaat, dan moeten deze rijders dezelfde belasting betalen als auto van de zaak rijders die met hun auto privé rijden maar met vaak aanzienlijk meer privé gereden kilometers.
 • Hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken alleen als er ook wordt afgelost. Voor bestaande gevallen geen verandering. Nieuwe hypotheken bedragen maximaal de waarde van het huis. Starters krijgen een overgangsregeling. Huren voor mensen met een inkomen boven de 33.000 mogen volgend jaar 1 procent boven de inflatie stijgen.
 • Voor het stimuleren van de woningmarkt is aangegeven, dat de verlaging van de overdrachtsbelasting op woningen van 6 procent naar 2 procent permanent zal worden. Hierdoor zal bij de verkrijging van woningen na 1 juli 2012 nog steeds slechts 2 procent overdrachtsbelasting zijn verschuldigd.

Sociale zekerheid

 • Aow-leeftijd vanaf 2013 omhoog, gedurende 3 jaar met 1 maand, dan 3 jaar lang met 2 maand. In 2019 dan op 6 jaar. In 2023 ligt de aow-leeftijd dan op 67. Daarna gekoppeld aan levensverwachting.
 • Doorwerkbonus wordt afgeschaft.
 • Duur en hoogte ww blijven gelijk. Werkgever gaat eerste 6 maanden ww betalen. ww-premie voor werkgevers in 2013 tijdelijk hoger.
 • Vanaf 2014 is de norm voor de ontslagvergoeding een kwart maandsalaris per gewerkt jaar, met maximum van half jaarsalaris. Geplande eigen bijdrage van 15 euro voor kinderopvang van de baan.

(Bron: ANP)

Reageer op dit artikel