nieuws

Fouten in Handboek Loonheffingen

Geen categorie

De Belastingdienst heeft twee fouten in het Handboek Loonheffingen geconstateerd en tevens enkele aanvullingen gepubliceerd. De fouten hebben betrekking tot de 30%-regeling en diensttijduitkeringen.

30%-regeling
Werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen, kunnen, als ze een specifieke deskundigheid hebben en voldoen aan een inkomensnorm, gebruikmaken van de 30%-regeling. Werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen, hoeven niet aan de inkomensnorm te voldoen. De Belastingdienst specificeert nu nader welke instellingen dat zijn.

Verder heeft de 30%-regeling een looptijd van maximaal 8 jaar. Heeft de betrokkene in de 25 jaar vóór aankomst in Nederland al eerder in Nederland gewoond of gewerkt, dan wordt/worden die periode(s) van die acht jaar afgetrokken. Dat gekeken wordt naar het tijdstip van aankomst, was niet duidelijk geformuleerd. Op die regel zijn weer wat uitzonderingen (een korte vakantie telt bijvoorbeeld niet mee), die nu ook wat duidelijker zijn geformuleerd.

Diensttijduitkeringen
In paragraaf 19.14 staat het volgende over diensttijduitkeringen: ‘Voor het vaststellen van een vrijgestelde diensttijduitkering telt u bij het fiscale maandloon onder andere de helft op van het maandbedrag van het werknemersaandeel in een VUT-regeling.' Dit is fout. Sinds 2011 is het werknemersdeel in een VUT-regeling niet meer aftrekbaar. Daarmee hoeft men dus geen rekening meer te houden.

Reageer op dit artikel