nieuws

Geloofwaardigheid van managers staat ter discussie

Geen categorie

Managers moeten niet meer als een soort verlengstuk van de markt worden gezien. De uitkleding van de managementfunctie tot een financiële functie heeft er toe geleid dat leiderschap los is komen te staan van de managementfunctie.

Dit stelt prof.dr.ing. Frans A.J. van den Bosch, hoogleraar Management Interfaces between Organisations and Environment aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University in zijn afscheidsrede die hij op vrijdag 11 mei 2012 uitspreekt.

In zijn rede gaat Van den Bosch in op de vraag hoe wetenschappelijk onderzoek naar management kan bijdragen aan herstel van de geloofwaardigheid van managers, die als gevolg van de huidige financieel-economische crisis ter discussie is komen te staan. Hij stelt dat het doel van van management niet alleen in economische termen moet worden gedefinieerd. Ook moeten managers niet moeten worden beschouwd als uitvoerders van aandeelhoudersbelangen. Het doel van management is het creeeren van strategische waarde en in de managementfunctie moet meer aandacht komen voor niet-economische doelstellingen als innovatie en het motiveren van mensen.

Tenslotte stelt hij dat managers een duidelijke keuze moeten maken voor een eigen managementmodel voor hun onderneming. Hierin moeten zij bestaande managementpraktijken niet als een gegeven beschouwen, maar steeds na blijven denken over veranderingen. Van den Bosch: 'Als managers weer gaan managen kunnen zij hun maatschappelijke legitimiteit herwinnen en is de kans groot dat we tijdig uit de crisis komen'.

Prof.dr.ing. Frans van den Bosch was tot 1 april 2012 hoogleraar Bedrijfskunde. Op 11 mei 2012 geeft hij zijn afscheidscollege getiteld 'On the Necessity and Scientific Challenges of Conducting Research into Strategic Value Creating Management Models'.

Bron: persbericht Rotterdam School of Management, Erasmus University

Reageer op dit artikel