nieuws

Gemeente houdt regie bij Wmo graag in eigen hand

Geen categorie

Gemeenten houden bij uitvoering van beleid, bijvoorbeeld bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), graag de regie in handen. Alleen hoe die regierol eruit moet komen te zien, is niet duidelijk. Dat is de conclusie van promovendus Kees Span. Hij toont aan dat in de praktijk gemeenten nog steeds kiezen voor een traditionele invulling, waarbij zij […]

Gemeenten houden bij uitvoering van beleid, bijvoorbeeld bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), graag de regie in handen. Alleen hoe die regierol eruit moet komen te zien, is niet duidelijk.

Dat is de conclusie van promovendus Kees Span. Hij toont aan dat in de praktijk gemeenten nog steeds kiezen voor een traditionele invulling, waarbij zij zelf de belangrijkste en bepalende rol vervullen. De landelijke overheid wijst steeds vaker gemeenten aan om publieke netwerken van maatschappelijke organisaties te regisseren zodat zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van onze verzorgingsstaat overeind blijft. De gemeentelijke regierol is bijvoorbeeld aanwezig binnen de Wmo. "Zowel in de wetenschap als voor gemeenten is het niet duidelijk welke regierollen er zijn en hoe deze ingezet kunnen worden om de beste resultaten uit het plaatselijke publieke netwerk te halen", aldus Span.
 
Drie typen regie
De studie van Span onderscheidt drie typen regierollen, namelijk die van opdrachtgever, coproducent en facilitator. Deze typologie maakt het mogelijk de regierol van verschillende gemeenten met elkaar te vergelijken. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste gemeenten de traditionele rol van de overheid kopiëren. Maar deze bevinding contrasteert veelal met het eigen voorgenomen beleid: in hun beleidsplannen Wmo geven gemeenten zelf juist aan andere organisaties een veel grotere rol. Ook toont Span aan dat er niet één beste manier van regisseren bestaat, maar dat de keuze voor een juiste regierol afhankelijk is van factoren zoals netwerkgrootte en netwerkvertrouwen. "De keuze voor een bepaalde rol heeft daadwerkelijk invloed op hoe burgers maatschappelijke ondersteuning evalueren. Daaruit blijkt dat het belangrijk is om de regierol niet alleen bewust en weloverwogen te kiezen maar om deze vervolgens ook daadwerkelijk uit te voeren."

Reageer op dit artikel