nieuws

Handreiking goed inkopen moet marktverhoudingen verbeteren

Geen categorie

Expertisecentrum in aanbestedingen PIANOo en werkgeversorganisatie OSB hebben tijdens de ISSA/Interclean de handreiking ‘goed Inkopen, een schone zaak' overhandigd aan Kees Blokland, voorzitter van de Codecommissie Verantwoordelijk Marktgedrag. PIANOo signaleerde in 2010 bij overheidsinkopers onvrede over de negatieve spiraal van lage prijzen en wantrouwen. Samen met OSB organiseerde zij een aantal marktontmoetingen, waarvan er één […]

Expertisecentrum in aanbestedingen PIANOo en werkgeversorganisatie OSB hebben tijdens de ISSA/Interclean de handreiking ‘goed Inkopen, een schone zaak' overhandigd aan Kees Blokland, voorzitter van de Codecommissie Verantwoordelijk Marktgedrag.

PIANOo signaleerde in 2010 bij overheidsinkopers onvrede over de negatieve spiraal van lage prijzen en wantrouwen. Samen met OSB organiseerde zij een aantal marktontmoetingen, waarvan er één was tijdens de ISSA/Interclean. Overheidsinkopers en facilitair managers van schoonmaakbedrijven spraken hierbij open met elkaar over de knelpunten in het inkoopproces en mogelijke oplossingen daarvoor. De handreiking ‘goed inkopen: een schone zaak' is het resultaat van de marktontmoetingen en tevens een concrete uitwerking van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De handreiking ondersteunt (overheids)inkopers van schoonmaakdienstverlening om de gedragscode in de praktijk te brengen. Per fase van het inkoopproces worden tips gegeven om te sturen op meer kwaliteit, betrokkenheid en respect.

Gezonde marktverhoudingen
Tijdens de marktontmoeting op ISSA/Interclean ging het vooral over gezondere marktverhoudingen. Die zijn een verantwoordelijkheid van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. De Rijksoverheid wil als grote opdrachtgever op de schoonmaakmarkt haar verantwoordelijkheid nemen en werkte vorig jaar mee aan de code verantwoordelijk marktgedrag. Verschillende overheden (en schoonmaakbedrijven) ondertekenden deze code. Volgende stap is het toepassen van die code. Hoe doe je dat? "Het wordt tijd om de vis op het droge te krijgen en de implementatie van de code concreet ter hand te nemen", aldus Siep Eilander, Chief Procurement Officer. "Dat moet dan wel gebeuren met passie voor de schoonmaak en de schoonmakers", gaf een aanwezige schoonmaakondernemer aan. Daar was Eilander het volledig mee eens, als zoon van een schoonmaakondernemer. Hij gaf meteen een voorbeeld van het vechten voor de code in zijn eigen organisatie. "Dagschoonmaak wordt door juristen als niet handig gezien, zeker als medewerkers van ons bijvoorbeeld met proces verbalen bezig zijn. Maar dan moeten we toch de rug recht houden en het doorvoeren zodat schoonmakers meer een gezicht krijgen op de werkvloer." 

De handreiking 'goed inkopen, een schone zaak' is hier te downloaden.

Reageer op dit artikel