nieuws

Hostmanship: gemeentelijke dienstverlening van de toekomst

Geen categorie

Als gemeenten de mens centraal stellen in hun visie, heeft dat ook grote gevolgen voor de dienstverlening.

Sommige gemeenten gaan hier heel ver in, zo bleek tijdens een discussiebijeenkomst in het kader van de 'Dienstverleningstafel' (een initiatief van KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten). Jan van Ginkel bijvoorbeeld, gemeentesecretaris van de gemeente Molenwaard, merkte op dat hij 'geen enkel argument kan bedenken waarom een gemeentehuis echt nodig is'. Dus ambtenaren komen als het aan hem ligt straks bij de burger thuis en het gemeentelijke loket bestaat dan alleen nog op het internet. Om de identiteit van de gemeente te behouden, investeert Molenwaard veel in trainingen, werkcultuur en ICT.

Stop met verbetering dienstverlening
Gemeenten investeren al lang in dienstverlening, maar is dat wel verstandig? Dat vroeg Jos van der Knaap zich af, de gemeentesecretaris van Wijchen. Hij wees op de hoge scores die de gemeentelijke dienstverlening doorgaans ontvangt op de website waarstaatjegemeente.nl, die in schril contrast staan met de lage scores die gemeenteraad en college ontvangen. Door de dienstverlening te blijven verbeteren, maak je de kloof alleen maar groter en is het dus handiger te focussen op verbetering van het gemeentebestuur.

Hostmanship
Gemeenten scoren goed op eenvoudige dienstverlening, maar vinden complexe vormen van dienstverlening een echte uitdaging. Dan kan 'hostmanship' uitkomst bieden, zei onderzoeker Peter Kanne van TNS NIPO. Hij gaf een aantal adviezen om de complexe dienstverlening te verbeteren, zoals echt de dialoog aangaan en meedenken met de burger. KING heeft de boodschap ontvangen: het instituut gaat aan de slag met hostmanship.

(Bron: KING).
Kijk ook op waarstaatjegemeente.nl en e-overheidvoorburgers.nl.

Zie ook het artikel over Hostmanship in ‘Uitgelicht'.

Reageer op dit artikel