nieuws

I-deals in de zorg

Geen categorie

Werkgevers, overheid en vakbonden hebben financiële prikkels afgesproken om langer doorwerken te belonen. Maar individuele afspraken over inrichting van werk blijken onder de juiste voorwaarden een groter effect te hebben op de lange-termijn motivatie langer door te werken.

In de discussie over langer doorwerken rijst voor werkgevers de vraag hoe werknemers na hun vijfenzestigste gemotiveerd blijven. Financiële prikkels blijken niet automatisch tot hogere werkmotivatie en productiviteit te leiden. Ook komen die niet tegemoet aan de fysieke en mentale gezondheidseisen die nodig zijn.

Het artikel ‘I-deals in de zorg' in het aprilnummer van GIDS voor Personeelsmanagement gaat in op de vraag welke alternatieve beleidsinstrumenten het meest succesvol zijn gebleken om langer doorwerken mogelijk te maken. 

I-deals
Eén van de instrumenten is het afsluiten van I-deals. I-deals zijn individuele afspraken tussen werknemers en de organisatie die tegemoet komen aan de specifieke wensen van de werknemer. Meer flexibiliteit in werktijden bijvoorbeeld of ontwikkelafspraken. De Amerikaanse onderzoekster Denise Rousseau introduceerde hiervoor de term idiosyncratic deals.

Voordelen
I-deals stellen werknemers in staat werk beter in te passen in persoonlijke behoeften, en de werkgever kan een waardevolle werknemer behouden of nieuwe werknemers aantrekken. Enkele voordelen die uit onderzoek naar voren komen:

  • I-deals verhogen motivatie en productiviteit;
  • Werknemers zijn minder geneigd de organisatie te verlaten;
  • Motivatie om langer door te werken neemt toe.

I-deals over ontwikkeling (cursussen, carrièreontwikkeling) werken ook motiverend, maar onder voorwaarde dat collega's op de afdeling dit ook ondersteunen en niet sturen op ‘afbouwen'.

Samenvatting van ‘I-deals in de zorg' uit GIDS voor Personeelsmanagement, april 2012.

Reageer op dit artikel