nieuws

Instituut Verbeeten borgt en verbetert kwaliteit met iTask

Geen categorie

Instituut Verbeeten levert als specialistisch ziekenhuis topklinische zorg op het gebied van radiotherapeutische oncologie en nucleaire geneeskunde. Het instituut werkt vanuit de overtuiging dat de patiënt centraal staat en recht heeft op zorg van hoogwaardige kwaliteit. Om deze kwaliteit te borgen en te verbeteren koos het instituut voor iTask van Infoland. Met iTask haalt Instituut […]

Instituut Verbeeten levert als specialistisch ziekenhuis topklinische zorg op het gebied van radiotherapeutische oncologie en nucleaire geneeskunde. Het instituut werkt vanuit de overtuiging dat de patiënt centraal staat en recht heeft op zorg van hoogwaardige kwaliteit. Om deze kwaliteit te borgen en te verbeteren koos het instituut voor iTask van Infoland.

Met iTask haalt Instituut Verbeeten één systeem in huis voor het analyseren en verbeteren naar aanleiding van auditregistraties, klachten en/of verbetertrajecten. Het softwarepakket biedt het instituut controle over de voortgang en geeft hen de regie. Verantwoordelijkheden en taken kunnen op een effectieve en consequente manier worden vastgelegd, beheerd en afgehandeld. Verbeteracties kunnen worden opgestart, gedelegeerd en gemonitord.

De software geeft Instituut Verbeeten de mogelijkheid om verschillende typen taken te onderscheiden, die volgbaar kunnen worden afgehandeld. De medewerkers van het instituut weten hierdoor precies waar hun verantwoordelijkheden liggen en volgens welke richtlijnen zij moeten handelen.

Reageer op dit artikel