nieuws

Kamp praat werkgevers en vakbonden bij

Geen categorie

Het kabinet is demissionair en het zwaarbevochten pensioenakkoord wordt opengebroken. Daarom leek het  demissionair minister Henk Kamp van Sociale Zaken) verstandig om werkgeversvoorman Bernard Wientjes van VNO-NCW en vakbondsvoorzitter Agnes Jongerius van de FNV bij te praten over de nieuwe ontwikkelingen.

In het bezuinigingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie gaat de AOW-leeftijd sneller omhoog; in 2013 al met 1 maand. Tot 2019 wordt deze stapsgewijs verder omhooggebracht om in 2024 op 67 jaar uit te komen.

VNO-NCW toonde zich voorafgaand aan het overleg positief dat er op het laatste moment een akkoord is bereikt waarmee de financiële stabiliteit van Nederland werd veilig gesteld.

Jongerius was vooral bezorgd en vroeg aandacht voor werknemers die al met prepensioen zijn en straks plotseling worden geconfronteerd met een AOW-gat.

Het overleg heeft de zorgen van de vakbond FNV niet weggenomen. Volgens Jongerius is afgesproken met Kamp en de werkgevers dat de minister binnenkort eerst duidelijkheid zal maken op welke punten het pensioenakkoord exact wordt opengebroken. Niet alleen voor ouderen maakte Jongerius zich zorgen. Ook jongeren worden volgens haar geraakt omdat er minder aanvullend pensioen kan worden opgebouwd in een belastingvriendelijk regime.

Wel zou er geld worden vrijgemaakt voor ouderen die plotseling met een AOW-gat worden geconfronteerd. Jongerius verwacht dat een groot deel van de beroepsbevolking hiermee te maken krijgt. Momenteel werkt van de 64-jarigen slechts 4 procent.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel