nieuws

Looptijd subsidieregelingen Rijksoverheid maximaal vijf jaar

Geen categorie

Subsidieregelingen vanuit de Rijksoverheid worden voortaan na maximaal vijf jaar automatisch beëindigd. Een eventuele verlenging van een regeling zal altijd eerst met de Tweede Kamer worden gedeeld. De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jager van Financiën ingestemd met de introductie van deze wettelijke horizonbepaling voor Rijkssubsidieregelingen.

Hoewel in de praktijk een groot aantal Rijkssubsidieregelingen al voorzien is van een einddatum, was er op dit punt nog geen overkoepelende wettelijke regeling. Die komt er nu wel en dat betekent dat het loket voortaan na maximaal vijf jaar automatisch zal sluiten. De introductie van een automatische einddatum benadrukt het tijdelijke karakter van subsidies en dwingt tot het vaker afwegen van nut en noodzaak. Bovendien vergroot het de betrokkenheid van het parlement.

Per 1 juli 2012 
Beslissingen over het na vijf jaar alsnog verlengen van subsidieregelingen worden voortaan door de verantwoordelijke minister eerst met de Tweede Kamer gedeeld. Hetzelfde geldt voor regelingen waarvan de looptijd al bij de introductie langer is dan vijf jaar. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe werkwijze is 1 juli 2012. Voor lopende subsidieregelingen zonder vervaldatum en subsidies met een einddatum van meer dan vijf jaar geldt een overgangstermijn van twee jaar. Regelingen voor onderwijs en onderzoek zijn uitgezonderd.

Reageer op dit artikel