nieuws

Meer zelfstandigheid: later met pensioen

Geen categorie

Werknemers die hun werk zelf kunnen inrichten, verwachten over het algemeen langer te kunnen doorwerken dan werknemers met minder zelfstandigheid in hun werk. Dat blijkt onder meer uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2011, uitgevoerd door TNO en CBS.

Uit het onderzoek komt naar voren dat werknemers van 55 tot en met 64 jaar verwachten in hun huidige werk aan de slag te kunnen blijven tot een gemiddelde leeftijd van 64,7 jaar. Dat is anderhalf jaar later dan de leeftijd waarop werknemers nu met pensioen gaan.

Er zijn wel verschillen tussen de beroepen. De leeftijd tot waar oudere werknemers verwachten door te kunnen werken varieert tussen de 63,8 en de 66 jaar.

Verschillen tussen beroepsgroepen
Leidinggevenden en vakspecialisten denken het langst te kunnen doorwerken, werknemers in de gezondheidszorg, industriële en agrarische beroepen het minst lang.

Wel ligt de leeftijd waarop de laatste groepen denken door te werken nog altijd bijna een jaar hoger dan het daadwerkelijke moment waarop werknemers met pensioen gaan.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel