nieuws

Nederlandse Staat moet vakantiedagen zieke betalen

Geen categorie

Dat de wetgeving vakantiedagen per 1 januari 2012 is aangepast, zal niemand in P&O-land zijn ontgaan. Die aanpassing was nodig omdat de Nederlandse wetgeving niet bleek te kloppen met het Europese recht. Een gedupeerde werknemer heeft de Nederlandse Staat met succes aansprakelijk gesteld voor niet ontvangen vakantiedagen.

Hoe zat het ook alweer? In de oude Nederlandse regels rond opbouw van vakantiedagen stond dat een zieke werknemer alleen over de laatste zes maanden van zijn ziekte vakantiedagen opbouwt. Een werknemer die fulltime werkt, heeft wettelijk recht op 20 vakantiedagen per jaar. In twee jaar tijd bouwt hij dus 40 vakantiedagen op, maar tijdens arbeidsongeschiktheid zijn dat maar 10 dagen. Het recht op opbouw van vakantie is gebaseerd op een Europese Richtlijn die elk land moet omzetten in nationale wetgeving. De Europese rechter heeft in januari 2009 uitgesproken dat het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon een bijzonder belangrijk Europees rechtsbeginsel is. Daarom moet de Richtlijn volgens de rechter zo worden toegepast dat ook bij ziekte volledige aanspraak op opbouw blijft bestaan. Geen 10 dagen maar gewoon 40 dagen dus, net als bij gezonde werknemers.

Welke wet is leidend?
De zieke werknemer zit dus in een spagaat: volgens Europa had hij tot 1 januari 2012 recht op opbouw van 40 vakantiedagen, maar de Nederlandse wet kende hem niet meer dan 10 dagen toe. Een werknemer die vervolgens bij zijn werkgever de resterende 30 dagen zou willen opeisen, staat met lege handen. Een werkgever mag gewoon de Nederlandse wet toepassen. Eerdere uitspraken bevestigen dat de werkgever niet hoeft op te draaien voor het feit dat de Nederlandse Staat de Europese opdracht niet goed in de Nederlandse wet heeft vastgelegd.

De Nederlandse Staat heeft dus mogelijk onrechtmatig gehandeld richting de werknemers in Nederland. Dat was de inzet in een zaak die werd aangespannen door een werkneemster tegen de Staat der Nederlanden bij de kantonrechter in Den Haag.

Zij had na 2 jaar arbeidsongeschiktheid ontslag gekregen en bij de eindafrekening alleen haar 12 opgebouwde vakantiedagen over de laatste zes maanden uitbetaald gekregen. Zij vorderde uitbetaling van de resterende 36 vakantiedagen omdat de overheid de Europese Richtlijn niet correct in de Nederlandse wetgeving had geïmplementeerd. Het ging daarbij om een bedrag van ruim € 3.100,-. De Staat verweerde zich door te stellen dat zij in alle redelijkheid de Richtlijn op deze manier mocht omzetten maar daar maakte de kantonrechter korte metten mee. Al uit eerdere rechtspraak van de Europese rechter uit 2001 was namelijk duidelijk dat de Nederlandse wet niet klopte. Dan nog tien jaar wachten met aanpassing daarvan, hoeft niet voor rekening van de werknemers te komen.

Nederlandse Staat aansprakelijk
Ook vond de Staat dat de werknemer in elk geval had moeten proberen de dagen eerst bij de werkgever te verhalen. De kantonrechter stelde simpelweg vast dat de werknemer geen redelijke kans van slagen had, omdat de Nederlandse wet de mogelijkheid om de werkgever voor meer dan tien dagen aan te spreken simpelweg niet kent. Eind van het liedje was dat de Nederlandse Staat aansprakelijk en verantwoordelijk werd gehouden voor het fout omzetten van Europese Richtlijnen in nationale regels. Als die fout dan negatief uitwerkt voor werknemers moet de Staat de schade vergoeden. Deze werkneemster kreeg alsnog haar € 3.100,- toegewezen.

Baanbrekende uitspraak
De uitspraak is baanbrekend, omdat de verjaringstermijn voor het vorderen van vakantiedagen normaal gesproken vijf jaar is. Een werknemer die na 2006 is ontslagen, terwijl hij langer dan 6 maanden arbeidsongeschikt is geweest, en niet al zijn vakantiedagen uitbetaald heeft gekregen, zou de claim dus in kunnen dienen bij de overheid. Het is onbekend om hoeveel potentiële claims het gaat, maar in de media verschenen al berichten van advocatenkantoren die een massaclaim voorbereiden. Daarbij werden achterstallige uitbetalingen van vakantiedagen verzameld om gezamenlijk bij de Staat in te dienen. Een P&O'er die wordt geconfronteerd met een uitbetalingsclaim over het verleden, zal dat kunnen afwijzen met een beroep op deze uitspraak. Het nieuwe kabinet zal een extra reservering in zijn begroting moeten opnemen, om de claims die ongetwijfeld zullen volgen te kunnen betalen.

Reageer op dit artikel