nieuws

Ondernemers bespieden personeel steeds vaker via sociale media

Geen categorie

Sociale media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter worden steeds belangrijker voor ondernemers. Driekwart van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is er actief, vooral op LinkedIn. Ondernemers gebruiken sociale media om te netwerken en om het eigen bedrijf onder de aandacht te brengen. Ruim een derde van de ondernemers gebruikt de sociale media ook om onderzoek te doen naar het eigen personeel.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Business Compleet uitvoerde onder 924 ondernemers in opdracht van juridisch dienstverlener ARAG.

Driekwart ondernemers actief op sociale media
Het eigen bedrijf promoten, netwerken met andere ondernemers en personeel zoeken, het kan allemaal via sociale media als Linkedin, Facebook en Twitter. Sociale media worden steeds populairder in het Nederlandse mkb. Meer dan driekwart van alle ondernemers is er actief. Van de ondernemers die actief zijn op sociale media maakt 84,5 procent gebruik van LinkedIn. Op enige afstand volgen Facebook (51 procent), Hyves (42 procent) en Twitter (36 procent).
Mediasector loopt voorop

De sector media en uitgeverij loopt het meest warm voor de sociale media. Meer dan 86 procent van de mediaondernemers is er actief. Deze sector gaat ook voorop in het ontwikkelen van eigen pagina's op sociale media. Meer dan 41 procent van de mediabedrijven heeft zo'n pagina. Gemiddeld onder alle ondernemers is dat 31 procent. De sectoren industrie en transport blijven vooralsnog achter, al geven veel ondernemers uit die sectoren aan er mee aan de slag te willen. Er is vrijwel geen verschil tussen directeuren-grootaandeelhouders en zelfstandigen zonder personeel.

De baas leest mee
Sommige personeelsleden spelen er op in, voor andere is het een angst: leest de baas mee met wat ik op de sociale media schrijf? Ruim een derde van de ondernemers geeft aan onderzoek naar de eigen personeelsleden te doen op de sociale media. 10 procent doet dit regelmatig en 25 procent soms. Ruim de helft (56 procent) doet dit nooit.

Leeftijd speelt een rol
Leeftijd speelt een rol in de acceptatie van sociale media. Jonge ondernemers maken er vaker gebruik van dan oudere ondernemers, en jongere bedrijven vaker dan oudere bedrijven. Meer dan de helft van de ondernemers boven de 60 jaar doet er niets mee. Van de ondernemers die geen gebruik maken van sociale media, geeft meer dan de helft aan het nut er niet van in te zien. Een kwart vindt dat het teveel tijd kost.
Verdeeld over klantenwerving

Een interessante vraag is of een pagina op sociale media ondernemers ook klanten oplevert. Ja, zegt ruim 23 procent van de ondernemers, waaronder 5 procent die zelfs ‘vaak' op die manier klanten werft. Nog eens 24 procent zegt ‘waarschijnlijk wel'. Maar 46 procent van alle ondernemers heeft nog nooit via sociale media een klant gewonnen.

Ondernemers uit sectoren waarin veel bedrijven actief zijn op sociale media, zijn het meest positief.
Een derde onderzoekt personeel

Invloed op bedrijfsvoering groeit
Sociale media hebben op dit moment voor de meeste ondernemers weinig (40 procent) of geen (30 procent) invloed op de bedrijfsvoering. Maar zij verwachten dat dit zal veranderen. In de toekomst zullen de sociale media veel (zegt 44 procent) tot zeer veel invloed (10.5 procent) op de bedrijfsvoering hebben.

Bron: ARAG

Reageer op dit artikel