nieuws

Percepties top openbaar bestuur op kwaliteit

Geen categorie

Bestuurswetenschapper Zeger van der Wal (VU Amsterdam) onderzocht welke waarden de Nederlandse 'overheidselite' hanteert voor het openbaar bestuur en op welk moreel kompas ze varen.

Van der Wal presenteerde het onderzoek, dat hij uitvoerde onder honderd topambtenaren, Kamerleden en bewindslieden, op 9 mei 2012 op een door de VU Amsterdam georganiseerde internationale bijeenkomst van bestuurswetenschappers. Hij concludeert onder meer dat topambtenaren en politici van elkaar veronderstellen dat ze verschillende waarden hebben over de kwaliteit van bestuur, maar in de praktijk komen die waarden juist veel met elkaar overeen. En dan blijkt dat wanneer ze serieus met elkaar in gesprek gaan, die clichébeelden snel kunnen worden bijgesteld waardoor het wederzijds vertrouwen toeneemt.

Ondanks de vele overeenkomsten in waarden tussen de verschillende groepen respondenten zijn er ook verschillen. Topambtenaren hechten een groter belang aan het naleven van de letter van de wet dan Kamerleden die op hun beurt meer aan rechtmatigheid hechten dan bewindslieden. Kamerleden vinden transparantie in het openbaar bestuur een cruciale waarde, terwijl topambtenaren en bewindslieden te veel openheid een sta-in-de-weg vinden voor de effectiviteit en kwaliteit van bestuur.

Bron: VU.
Kijk ook op sbo.nl en prodemos.nl.

 

Reageer op dit artikel