nieuws

Projectmatige samenwerking bedrijven vooral effectief bij productinnovaties

Geen categorie

Projectmatig samenwerken lijkt vooral effectief bij het ontwikkelen van nieuwe producten: bedrijven die aan productinnovaties doen, waarderen de toegevoegde waarde van de projectmatige samenwerking hoger dan de overige bedrijven. Dit is een van de bevindingen uit een onderzoek van Panteia/EIM en het departement Organisatiewetenschappen van de Universiteit van Tilburg.

De mate waarin projectmatig wordt samengewerkt verschilt tussen de sectoren, maar met name in de bouw en de kennisintensieve zakelijke dienstverlening komt dit naar verhouding vaak voor. In de tweede helft van 2010 werkte bijvoorbeeld iets minder dan een kwart van alle kleine en middelgrote bedrijven in deze sectoren op enig moment in projectverband samen met andere organisaties.

Hoge waardering
Bedrijven zouden dit niet zo vaak doen als ze er geen voordeel bij hadden. Dit blijkt ook uit de waardering van de onderzochte bedrijven over de algemene prestaties. Gemiddeld genomen scoren de afgeronde projecten in beide sectoren ruim 7,5. Voor projecten die erg lang duren, valt de waardering wat lager uit. De waardering van de prestaties hangt duidelijk samen met hoe de verschillende organisaties in het project met elkaar samenwerken: projecten presteren beter naarmate de deelnemende bedrijven zich flexibeler en meer coöperatief naar elkaar opstellen.

Effect afhankelijk van omvang
Dat de waardering voor een project hoog is, wil nog niet automatisch zeggen dat het ook veel aan de bedrijfsdoelen heeft bijgedragen. Dit hangt vooral af van de omvang van het project. Gemiddeld genomen zijn bedrijven ook ruim tevreden over de bijdrage van projectmatige samenwerking aan de bedrijfsdoelen, maar hierbij hangt het oordeel vooral af van de omvang van het afgeronde project: hoe meer organisaties en hoe meer personen erbij betrokken zijn, hoe sterker de mate waarin het project aan de doelen heeft bijgedragen.

Productontwikkeling
Los hiervan geldt dat bedrijven die aan productinnovatie doen, positiever zijn over de bijdrage van het project dan andere bedrijven. Het lijkt erop dat, in ieder geval voor kleine en middelgrote bedrijven, projectmatige samenwerking bij uitstek geschikt is om nieuwe producten te ontwikkelen.

Overeenkomsten sectoren
Tot slot is het opmerkelijk dat er zoveel overeenkomsten zijn tussen beide sectoren, als het gaat over de manier van samenwerken. Ondanks de grote verschillen in de aard van het product (en manier van produceren) van beide sectoren, vinden de onderzoekers bijna geen verschillen als het gaat over de manier van samenwerking of de manier waarop er nieuwe kennis ontwikkeld wordt. Dit geldt ook voor de effecten van de projecten. Waarschijnlijk zijn deze aspecten van projectmatige samenwerking niet afhankelijk van sectorspecifieke kenmerken, zoals de aard van het productieproces en de inrichting van de productieketen.

Reageer op dit artikel